Våld i nära relationer vanligare på Lidingö än riksgenomsnittet

Utsattheten för våld i den egna relationen är större på Lidingö än riksgenomsnittet och unga kvinnor är värst drabbade. Så många som 26 procent uppger att de utsatts för våld i en nuvarande eller en tidigare relation. Vanligast är psykiska och verbala trakasserier och kränkningar. Det visar en kartläggning av våldsutsatthet som Lidingö stad låtit [...]

Så får du flow – vi har träffat professorn bakom begreppet, Mihaly Csikszentmihályi

Mihaly Csíkszentmihályi har ägnat en stor del av sitt liv åt att forska om de positiva sidorna av livet, vad det är som gör människor lyckliga. Vi har träffat honom hemma i Kalifornien där han berättar om hemligheten bakom flow, ett begrepp han myntade redan på 60-talet. Flow är ett begrepp inom psykologin. Det är ett medvetandetillstånd som inträffar [...]

Sämre nattsömn kopplas till sociala medier

Vi sover mindre än någonsin och en av orsakerna är våra skärmar och ett växande användande av sociala medier. Sex av tio tar med sig mobilen i sängen. Brist på sömn är en hälsofara – det ökar risken för både olyckor och sjukdomar. En färsk undersökning från försäkringsbolaget If med över 3 000 svarande visar att [...]

Fem skäl till varför det är bra att sätta gränser

Har du  ofta en känsla av att vara trött, stressad och utmattad? Försöker du ständigt vara andra till lags, men känner ändå att du aldrig räcker till? Känner du dig inte sedd eller uppskattad? Om så är fallet, kan det vara så att du måste lära dig att sätta gränser i ditt liv och relationer.  [...]

Så påverkas hjärnan av genomtänkta miljöer – ny bok om neurodesign

Nu kommer den första boken om neurodesign – ett helt nytt fält om samverkan mellan hjärnforskning och design. Författarna, hjärnforskaren Katarina Gospic och neurodesignern Isabelle Sjövall, menar att genomtänkta miljöer som är anpassade efter den mänskliga hjärnan främjar hälsa, välmående och prestation. – Vi skulle med relativt enkla medel kunna förbättra skolresultaten, prestationerna på våra arbetsplatser och även [...]

Så säger forskningen om vad vi ska äta för att må bra

Tipsen haglar i tidningar om vad vi ska äta för att må bra, framför allt vad vi inte ska äta för att hålla vikten. Här tipsar Charlotte Erlanson-Albertsson som är professor  i medicinsk och fysiologisk kemi vid Lunds Universitet om hur ofta vi ska äta och vad vi bör har på tallriken både för att må bra [...]

IPT – en uppstickare i terapidjungeln

 I samband med publiceringen av Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för behandling av depression och ångestsyndrom 2010 fick en dittills ganska okänd terapiform mycket uppmärksamhet. En terapiform som varken är psykodynamisk, kognitiv eller beteendeterapeutisk, utan som har sin egen grund. Vi syftar förstås på IPT-   interpersonell terapi.   IPT är en evidensbaserad korttidsterapi som först utarbetades [...]