”Jag har Tourette! Rätt. Rätt. Och lite ADHD.”

Boken handlar om Sofie, som har Tourette och ADHD. Hon har olika tics och för det mesta är det kul men många gånger är det jättetufft. Du får läsa om en dag i Sofies liv, från att hon går upp på morgonen och svischar ned för trappan till frukost och fram till att hon på kvällen ligger och funderar över sin Tourette.

Boken innehåller också ett brev från hur Sofie har det idag, en text från författaren om hur de olika diagnoserna tar sig uttryck och en faktadel om Tourettes Syndrom.

Boken är lättläst och illustrerad med färgstarka, tydliga och talande bilder. Boken riktar sig till både barn med Tourette, dess syskon, föräldrar och andra närstående. Barn behöver förebilder och omgivningen behöver förstå – därför finns Jippieserien.

Författare: Jessica Stigsdotter Axberg
Illustratör: Jessica Stigsdotter Axberg

Tourettes Syndrom (TS)

Dessa kriterier ska vara uppfyllda för att en person ska diagnostiseras med Tourettes syndrom:

A. Såväl flera motoriska som ett eller flera vokala tics har förekommit under en tid, men inte nödvändigtvis samtidigt. (Tics är plötsliga, snabba, återkommande, ickerytmiska, motoriska rörelser eller röstuttryck.)

B. Ticsen förekommer flera gånger under dagen (vanligtvis i perioder) så gott som varje dag, eller då och då under mer än ett års tid.

C. Tillståndet ska ha debuterat före 18 års ålder.

D. Tillståndet beror inte på direkta fysiologiska effekter av någon substans (t.ex. stimulantia) eller av somatisk sjukdom/skada (t.ex. Huntingtons sjukdom eller följdtillstånd efter virusencefalit).
Källa: DSM-5, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM™.

2017-03-13T11:50:22+00:00