Kris bland svenska par enligt undersökning och ny TV-serie

Det råder kris bland svenska par. Drygt 1,5 miljoner svenskar funderar på att göra slut med sin partner. Nästan en femtedel av dessa överväger det varje månad – eller oftare. Hälften av alla som har funderat på att göra slut har dessutom pratat om det med sin partner. Männen önskar sig en bättre sexpartner och en partner med en snyggare kropp – medan kvinnorna efterlyser mer romantik. Och otrohet är oftast lika med hej då. Det är inte lätt att vara ihop. Ska vi göra slut?

TNS Sifo har för Kanal 5:s program Ska vi göra slut? intervjuat personer i hela Sverige som lever i parförhållanden i dag. Undersökningen visar att det knakar i fogarna i svenskarnas kärleksrelationer.

  • 1 520 000 svenskar som lever i ett förhållande funderar på att bryta upp
  • Nästan var femte som går i göra slut-tankar tänker på det minst varje månad
  • Drygt var sjätte kvinna önskar sig en mer romantisk partner – var tionde man vill ha en bättre sexpartner
  • Otrohet är oacceptabelt – särskilt bland de unga

Många funderar på att göra slut

41 procent av svenskarna mellan 15 och 59 år som lever i parförhållanden uppger att de har funderat på att avsluta förhållandet. Det motsvarar drygt 1,5 miljoner människor som inte är helt nöjda med sitt kärleksliv. Kvinnorna funderar betydligt mer än männen – det är drygt 30 procent vanligare att kvinnor funderar på att göra slut än att män gör det.

Nästan var femte av de som går i göra slut-tankar, 18 procent, tänker på det varenda månad – eller oftare. 49 procent funderar på det minst en gång om året.
Bland de som funderar på att göra slut och som är i åldern 31-44 år uppger hela 23 procent att de så ofta som minst varje månad går och funderar på att bryta upp.
Grubblerierna hos krisande par är större i norr än i söder. I Norrland är det sju gånger vanligare att man dagligen funderar på att göra slut än vad det är i Götaland, där bara 1 procent tänker på det varje dag.

Pratar om problemen

Men är det bara tankar – eller pratar vi om våra problem? Hälften, 51 procent, av alla som funderar på att göra slut har gått från tanke till ord och pratat med sin partner om det. 11 procent av de som pratar med sin partner om detta gör det minst en gång per månad och 40 procent minst en gång om året.

Män vill ha bättre sex – kvinnor mer romantik

Trots att 41 procent av svenskarna i parförhållanden funderar på att göra slut tycker 37 procent att deras partner är drömpartnern. Många anser dock att det finns utrymme för förbättring, och där skiljer det sig en hel del mellan vad män och kvinnor efterlyser. Var tionde man önskar att deras partner skulle vara bättre i sängen. Bara 3 procent av kvinnorna har samma önskemål. Nästan var tionde man skulle också gärna se att deras partner hade en snyggare kropp, och 8 procent av männen önskar sig en roligare partner. Mer än var sjätte kvinna – att ställas mot mer blygsamma 6 procent av männen – skulle vilja att den de är tillsammans med bjöd på mer romantik.

Unga tolererar inte otrohet

Bilden av Sverige som den fria kärlekens hemvist får sig en ordentlig törn. För otrohet är ingenting som svenskarna tolererar. 57 procent av alla i som lever i en relation instämmer helt eller delvis i påståendet ”Om jag fick reda på att min partner varit otrogen skulle jag avsluta förhållandet”. Allra minst toleranta när det kommer till otrohet är 16-30-åringarna, där 70 procent instämmer.
Om partnern varit otrogen med någon de tillfrågade känner väl är förhållandet dödsdömt. Tre fjärdedelar av alla svenskar i en parrelation, 75 procent, instämmer helt eller delvis i att en otrohet med någon de känner väl skulle innebära slutet för relationen. Även där sticker den yngre generationen ut. Hela 86 procent i åldersgruppen 16-30 instämmer helt eller delvis i att detta betyder att det är dags att göra slut.

Ska vi göra slut? får säsongsstart måndagen den 25 april 20:00 i Kanal 5.

Om undersökningen:
TNS Sifo genomförde undersökningen under perioden 16-21 mars 2016, på uppdrag av Kanal 5 och tv-programmet Ska vi göra slut? som har säsongsstart måndagen den 25 april 20:00 på Kanal 5.

1482 intervjuer gjordes med personer 16-59 år. Av dessa sade 1015 (68%) sig ha ett förhållande. Det är dessa 1015 intervjuer som redovisas i rapporten och tabellerna. Undersökningen gjordes inom ramen för TNS Sifos webbpanel med ett urval som var representativt för de svenska internetanvändarna med avseende på kön och region.

Frågorna som ställdes var:

Hur väl instämmer du i påståendet: Om jag fick reda på att min partner varit otrogen skulle jag avsluta förhållandet?

Hur väl instämmer du i påståendet: Om jag fick reda på att min partner varit otrogen med en person jag känner väl skulle jag avsluta förhållandet?

Har du någon gång funderat på att göra slut med din partner?

Om ja på funderar på att göra slut: Hur ofta funderar du på att göra slut med din partner?

Om ja på funderar att göra slut: Har du pratat med din partner om att göra slut?

Om ja på har pratat med partnern om att göra slut: Hur ofta pratar du med din partner om att göra slut?

Vilken av följande är den viktigaste egenskapen som din partner skulle behöva förbättra för att bli din drömpartner? Han/hon behöver inte förbättra något, han/hon är redan min drömpartner/Ljuga mindre/Vara trogen/Vara mer humoristisk/Vara mer jämställd/Vara bättre i sängen/Tjäna mer pengar/Vara mer romantisk/Snyggare kropp/Bättre hygien/Inget av dessa/Vet ej

Discovery Networks Swedens flaggskepp Kanal 5 startade sina sändningar 1989 och har genom sin positionering som renodlad underhållningskanal skördat stora framgångar. Denna lyckade positionering har gjorts möjlig genom bl.a. inköp av populära komedi- och dramaserier, lyckad filmprogrammering, starka sporträttigheter samt en rad framgångsrika egenproduktioner. Framgångarna har framför allt givit kanalen en mycket tydlig profil både gentemot tittare och annonsörer. Kanal 5 är den kanal som svenska tittare överlägset mest förknippar med ”Roligare TV”.

2017-03-13T11:50:21+00:00