FÖRLAG 2017-03-13T11:50:16+00:00

 

Den professionella anställningsintervjun av Åsa-Mia FellingerBok 1

Detta är en praktisk handbok för dig som arbetar med urval och rekrytering. Den ger en beprövad metod för hur du kan genomföra professionella anställningsintervjuer och rekrytera rätt person till rätt jobb. Det är många gånger svårt att ta reda på om en person passar för ett arbete eller inte. Eller att få fram vem som passar bäst i en grupp med starka kandidater. Därför är det av central betydelse att urvalsprocessen är professionaliserad.Den vanligaste urvalsmetoden är anställningsintervjun, men i många fall sker intervjuerna på känn, utan en genomtänkt struktur och metodik. Då ökar risken att göra fel, vilket kan bli kostsamt. I den här boken får du lära dig att professionalisera urvalsprocessen samt att genomföra träffsäkra och effektiva anställningsintervjuer. Den ger också förslag på komplementära urvalsmetoder samt kunskap om den antidiskrimineringslag som gäller vid anställningsprocesser.

Om du vill beställa Den professionella anställningsintervjun, klicka: Här så slussas du vidare.

__________________________________________________________________________________________________

Svåra medarbetarsamtal: En handbok för chefer av Åsa-Mia FellingerRM_Bokomslag.indd

Det är inte lätt när man som chef måste framföra negativa besked, kritik eller till och med tvingas avskeda någon. Men alla kan förbättra sin kommunikativa förmåga. Svåra medarbetarsamtal ger den hjälp och vägledning som behövs för de flesta tänkbara problemområden: uppsägningar och omplaceringar, kritik, misstankar om missbruk, personliga problem, mobbning m m. Den presenterar samtalsverktyg, fokuserar på konkreta situationer, ger råd och övningar för praktisk träning. Här finns också ett avsnitt om hur man genomför bra utvecklingssamtal och följer upp dem. Dessutom behandlas den omvända situationen, dvs där chefen själv får ta emot kritik eller missnöje.

 

Snart kommer den andra utgåvan av denna bok att kunna beställas via oss.

 

__________________________________________________________________________________________________

Intervjuteknik vid urval av Åsa-Mia Fellingerintervjuteknik-vid-urval---handbok-i-hur-man-genomfor-strukturerade-anstallningsintervjuer

Få saker är så viktiga för ett företag som att rekrytera rätt personal. För att kunna göra det behövs bra urvalsmetoder. Den strukturerade och beteendeinriktade anställningsintervjun är en sådan metod. Den hjälper dig att på ett systematiskt och objektivt sätt samla in kunskap om dem som du intervjuar. Därigenom får du underlag för att bestämma vem av de sökande du vill erbjuda jobbet. I denna bok får du veta hur du gör dina anställningsintervjuer strukturerade och beteendeinriktade. Du får kunskap och konkreta tips om hur du tar fram bedömningskriterier för tjänsten som ska tillsättas, hur du bäst lägger upp intervjun, vilka frågetekniker du ska använda och hur du undviker vanliga fallgropar under en intervju. Boken vänder sig till alla dem som sysslar med rekrytering, inte minst dem som genomför intervjuarbetet. E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2002.

Om du vill beställa Intervjuteknik vid urval, klicka: Här  så slussas du vidare.

__________________________________________________________________________________________________


En regnig dag i juli av Filippa Roos

Minnas liv omkullkastas av en brutal händelse. En händelse som tvingar henne att faktiskt stanna av och reflektera över sitt liv och upptäcka att hon – trots den lyckade fasaden – inte valt med hjärtat utan snarare utifrån outtalade förväntningar … från många olika håll, och inte minst sig själv.

 

__________________________________________________________________________________________________

Chefen som kunde tala med medarbetare av Åsa-Mia FellingerRM_Bokomslag.indd

Alla chefer vill att verksamheten ska fungera enligt uppsatta mål och vara lönsam. Hand i hand går medarbetarnas trivsel och prestationsförmåga, och det kräver ett kommunikativt och stödjande ledarskap. Psykologen, psykoterapeuten och ledarskapscochen Åsa-Mia Fellinger har tidigare kommit ut med den uppskattade titeln Svåra medarbetarsamtal. Nu följer hon upp med en praktisk handbok där hon hjälper chefen att förstå vad han/hon behöver göra för att motivera medarbetarna. Det handlar om analys, psykologisk förståelse och effektiva verktyg som positiv förstärkning och feedback. Hon ger också exempel på hur man kan hantera problematiska situationer.

Om du vill beställa Chefen som kunde tala med medarbetare, klicka: Här  så slussas du vidare.