Lär dig tänka negativt!

Vad sägs om att gå en kurs för att lära dig tänka negativt? Aldrig i livet, tänker du nog. Eller? Kurser i positivt tänkande finns det gott om. Men för de som tröttnat på lyckohetsen och söker en mer pessimistisk hållning så har utbudet sett skralt ut. Fram tills nu. I höst startar den första studiecirkeln i negativt tänkande på Sensus studieförbund i Göteborg. Paradoxalt nog har kursen, som startade som en kul idé, väckt ett enormt positivt intresse. På bara några dagar har den blivit fullbokad.

”Jag har flera gånger föreslagit idén om en kurs i negativt tänkande, mest för att provocera”, säger Marcus Nilsson på Sensus studieförbund i Göteborg. ”Men efter ett samtal med filosofen Ida Hallgren visade det sig att det faktiskt finns en relevant kritik av påbuden om positivt tänkande. Bakåt i historien likväl som i samtiden återfinns alternativa tankesätt.” Författaren Oliver Burkeman visar till exempel i boken Motgiftet; lycka för pessimister hur man kan våga acceptera livets ofullkomlighet och lära sig leva med osäkerhet, misslyckanden och det imperfekta, något som för övrigt liknar buddhismens syn på acceptans av lidande.

tänka negativt”Vi kommer bland annat att tala om stoiker, smålänningar och andra experter i konsten att härda ut”, säger Ida Hallgren, doktorand i praktisk filosofi, filosofisk praktiker och ledare för studiecirkeln. ”I denna kurs definierar och analyserar vi begreppet negativt tänkande och utvinner det bästa ur det negativa tänkandets guldgruva.”

Negativt tänkande – ”bättre blir det inte” genomförs under fem kvällar med start i oktober på Sensus studieförbund i Göteborg.

 

http://www.sensus.se/kurser/negativt-tankande—battre-blir-det-inte-160615/

2017-03-13T11:50:18+00:00