Media 2017-03-13T11:50:15+00:00

Ny utbildning ska stärka nyanlända kvinnor på arbetsmarknaden

Tidigare i år slog regeringen larm om att det finns en stor könsskillnad mellan nyanlända på svensk arbetsmarknad. Män går i betydligt högre utsträckning än kvinnor vidare till jobb eller studier. Sveriges arbetsmarknadsminister Ylva Johansson [...]

12 mars 2017|

Färre hjärtinfarkter – men stor geografisk skillnad

I landet som helhet har antalet hjärtinfarkter minskat och dödligheten halverats de senaste decennierna. Forskningsframsteg, bättre vård och en hälsosammare livsstil är tre viktiga orsaker till den positiva utvecklingen. En ny metod har till exempel [...]

24 januari 2017|

”We won’t go away. Welcome to your first day.” – Svenska Jo om att delta i den historiska Women´s March

"We won't go away. Welcome to your first day." Klockan är 20:00 och vi är tillbaka efter marschen sedan kanske två timmar tillbaka. Huset där vi har tur nog att bo gratis under vår vistelse [...]

22 januari 2017|