Det här är Renew Brand

Nu erbjuder Renew Magazine konsulthjälp till företag och/eller organisationer som behöver hitta sin väg i mediabruset och ledarskapet. Renew Magazine har en sällsynt kompentens i Åsa-Mia Fellinger, ledarskapskonsult, leg psykolog/leg psykoterapeut    och författare till flera böcker om ledarskap och Johanna Litsgård Lebourne med erfarenhet av 20 år inom media främst som TV-reporter/producent för SVT [...]

Chefsutveckling

Hur skapar du som chef trivsel och engagemang på din arbetsplats? Hur får du medarbetarna att ägna sig åt rätt saker, och bli mer effektiva? Hur framför du kritik på ett sätt som blir lärande, inte bara jobbigt? Renew Brand erbjuder ledarskapsutveckling i grupp för chefer inom din organisation oavsett nivå. Alla våra utbildningar syftar [...]

Målgruppsanalys

En bra målgruppsanalys är grunden för att kommunicera snabbast och tydligast. Även om det finns tydliga mål från verksamheten, så får produkten eller idén ingen effekt om den inte också möter målgruppernas behov. När vi genomför en målgruppsanalys utgår vi från hur man gör vid journalistiska produkter som tidningar, radio eller TV. Vi analyserar målgruppernas [...]

Grupputveckling

Alla verksamheter har möjlighet att skapa välfungerande arbetsgrupper. Men ofta är gruppmedlemmarna inte riktigt samspelta och ibland inte ens med på planen! Det kan vara av både inre och yttre skäl - att de saknar motivation och mening, att de saknar syfte, mål och gemensamma värderingar. Det kan bero på att kommunikationen i gruppen är [...]

Chefscoachning

Att arbeta som chef är ofta både stimulerande och utvecklande. Men det kan också kännas tungt och ensamt. Många gånger ställs man inför svåra situationer, det kan handla om besvärliga medarbetare, etiska dilemman, påfrestande omorganisationer eller stress. Ibland kan det mer var den egna inre reaktionerna som sätter krokben - prestationsångest, kontrollbehov, självtvivel, konflikträdsla eller [...]

Konflikthantering

Tar konflikter och svårigheter i kommunikationen bort fokus från arbetsuppgifterna? Hamnar några av dina medarbetare ständigt i luven på varandra? Eller har du själv hamnat i ett låst läge med en kollega eller medarbetare? Om du svarar jag på någon av dessa frågor kan vår konflikthantering vara något för er. På dagens arbetsplatser krävs inte [...]