Chefscoachning

Att arbeta som chef är ofta både stimulerande och utvecklande. Men det kan också kännas tungt och ensamt. Många gånger ställs man inför svåra situationer, det kan handla om besvärliga medarbetare, etiska dilemman, påfrestande omorganisationer eller stress. Ibland kan det mer var den egna inre reaktionerna som sätter krokben – prestationsångest, kontrollbehov, självtvivel, konflikträdsla eller något annat. Renew Brand erbjuder kvalificerad chefscoachning.  

Så här går det till:

  1. Coachen identifierar tillsammans med dig de områden som du behöver arbeta med.
  2. Vi sätter upp mål och delmål och hittar den riktning och beteenden du är i behov av att förändra för att nå önskat resultat.
  3. Vid behov utbildar och färdighetstränar vi för att rusta dig med rätt verktyg.
  4. Du övar och genomför aktiviteter på ditt arbete mellan träffarna. IRL med andra ord.
  5. Vi upprättar en handlingsplan för långsiktigt vidmakthållande.

För att våga öppna sig och för att en bra inlärning ska komma till stånd krävs att man känner sig trygg i kontakten med coachen. Alla samtal är därför konfidentiella.

Var sker den?

Det vanligaste är att den äger rum i våra lokaler som ligger i centrala Stockholm (adressen finner du här). Men det är också möjligt att lägga upp det hela på så sätt att den äger rum på din arbetsplats. Det ställer förstås krav på att det finns ett lämpligt samtalsrum till förfogande, där du inte riskerar att bli störd. Uppföljningar kan också ske via telefon eller Skype.

Hur långe pågår den?

Varje träff tar 1-1,5 timme. Antalet träffar beror på dina behov och naturligtvis dina möjligheter att avsätta tid för din utvecklingsprocess. Detta är något som du tillsammans med coachen bedömer och kommer överens om.

Vilka kan gå? 

Vår chefscoaching riktar sig till chefer, vanligen med personalansvar, på alla nivåer i en organisation.

Vill du veta mer/anmäla intresse?

Kontakta Åsa-Mia Fellinger för närmare information och/eller boka in ett förutsättningslöst samtal.

Mobil: 0709 44 78 70

Fellinger@renewmag.se

_____________________________________________________________________________________

På fotot syns vår coach Åsa-Mia Fellinger

Fotograf: Tobias Fischer

 

 

2017-03-13T11:50:51+00:00