Grupputveckling

Alla verksamheter har möjlighet att skapa välfungerande arbetsgrupper. Men ofta är gruppmedlemmarna inte riktigt samspelta och ibland inte ens med på planen! Det kan vara av både inre och yttre skäl - att de saknar motivation och mening, att de saknar syfte, mål och gemensamma värderingar. Det kan bero på att kommunikationen i gruppen är [...]