Konflikthantering

Tar konflikter och svårigheter i kommunikationen bort fokus från arbetsuppgifterna? Hamnar några av dina medarbetare ständigt i luven på varandra? Eller har du själv hamnat i ett låst läge med en kollega eller medarbetare? Om du svarar jag på någon av dessa frågor kan vår konflikthantering vara något för er. På dagens arbetsplatser krävs inte bara att vi utför våra arbetsuppgifter utan även att vi fungerar bra i grupp. Oavsett om gruppen är ett arbetslag, en projektgrupp eller en ledningsgrupp. 

Hur går det till?

Du bokar tid hos oss för ett kartläggande samtal. Under detta får du beskriva konflikten så gott du kan, dess möjliga bakgrund och orsaker, era försök till lösningar m.m. Med utgångspunkt från detta formulerar vi ett förslag på insats för konflikthantering. Med hjälp av detta fattar du sedan ditt beslut.

Kontaktuppgifter:

Fellinger@renewmag.se

Åsa-Mia Fellinger 0709 44 78 7o

_____________________________________________________________________________________

Foto: Tobias Fischer

 

 

2014-04-29T11:20:30+00:00