Chefsutveckling

Hur skapar du som chef trivsel och engagemang på din arbetsplats? Hur får du medarbetarna att ägna sig åt rätt saker, och bli mer effektiva? Hur framför du kritik på ett sätt som blir lärande, inte bara jobbigt? Renew Brand erbjuder ledarskapsutveckling i grupp för chefer inom din organisation oavsett nivå. Alla våra utbildningar syftar till att ge användbara, forskningsbaserade principer och verktyg för att påverka mänskligt beteende, men också erfarenhet att omsätta dessa kunskaper i handling. Vi lägger ett stort fokus på att träna viktiga färdigheter som sedan kan kombineras för att stärka ditt ledarskap i vardagen.

Hur går det till?

Våra utbildningar läggs upp på så vis att kortare teoretiska pass varvas med praktiska övningar.Via rollspel, direkt feedback, reflektionsövningar och i bland fall video-observationer  skapar vi förutsättningar för att en positiv utvecklingsprocess kommer till stånd.Tiden mellan träffarna får deltagarna i uppgift att observera, testa och tillämpa det som handledningen har fokuserat på. Det kan till exempel handla om att:

  • Förstärka de beteenden hos medarbetarna som genererar bäst resultat för verksamheten
  • Kommunicera tydligare
  • Hålla effektiva möten
  • Följa upp överenskommelser och beslut
  • Delegera effektivt
  • Hantera besvärliga medarbetare
  • Coacha medarbetare
  • Ge negativ feedback på ett konstruktivt vis
  • Hantera motsättningar och konflikter
  • Hålla verkligt utvecklande medarbetarsamtal

Hur vet jag om detta är något för oss?

Vi träffas för att förutsättningslöst diskutera och tillsammans analysera vad för behov cheferna har. Vilka kunskaper och färdigheter ni är i behov av för att nå era mål.Utifrån denna behovsanalys lämnar vi ett förslag i form av en offert på utbildning. Du fattar sedan själv i lugn och ro ditt beslut.

Kontaktuppgifter:

fellinger@renewmag.se

Åsa-Mia Fellinger 0709 44 78 70

____________________________________________________________________________________

Foto: Tobias Fischer

 

2014-04-29T11:27:07+00:00