Målgruppsanalys

En bra målgruppsanalys är grunden för att kommunicera snabbast och tydligast. Även om det finns tydliga mål från verksamheten, så får produkten eller idén ingen effekt om den inte också möter målgruppernas behov.

När vi genomför en målgruppsanalys utgår vi från hur man gör vid journalistiska produkter som tidningar, radio eller TV. Vi analyserar målgruppernas beteenden och behov för att kunna utforma en kommunikationsplan som når fram.

Det finns många tekniker för att genomföra en målgruppsanalys. Enkäter, intervjuer, fokusgrupper och observationsstudier är vanliga exempel på hur man kan gå tillväga. Vi utgår från den informationen som redan finns i företaget eller organisationen och bygger sedan vidare från där. Redan vid första mötet kan vi genom att tänka mediamässigt börja mejsla ut en en målgrupp. . Målet är att identifiera de olika behovsmönstren som finns hos kunderna.

Så här går det till:

  1. Tillsammans  identifierar vid var verksamheten befinner sig idag och var ni vill ta vägen.
  2.  Vi analyserar den data som redan finns om målgruppen.
  3. Vi genomför ett antal djupintervjuer både med personal och med befintlig målgrupp, men vi pratar även med den målgrupp ni vill nå fram till enligt Titanic-modellen.
  4. Vi ser över de första stegen för en kommunikationsplan.
  5. Efter en tid ses vi för att se om målgruppsanalysen gett resultat.

Vill du veta mer/anmäla intresse?

Kontakta Johanna Litsgård Lebourne för närmare information och/eller boka in ett förutsättningslöst samtal.

Mobil: 072 2307230

johanna.lebourne@renewmag.se

_____________________________________________________________________________________

På foto syns Johanna Litsgård Lebourne

Fotograf: Tobias Fischer

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-03-13T11:50:51+00:00