Grupputveckling

Alla verksamheter har möjlighet att skapa välfungerande arbetsgrupper. Men ofta är gruppmedlemmarna inte riktigt samspelta och ibland inte ens med på planen! Det kan vara av både inre och yttre skäl – att de saknar motivation och mening, att de saknar syfte, mål och gemensamma värderingar. Det kan bero på att kommunikationen i gruppen är dålig, att det råder otrygghet vad gäller roller och spelregler. Det tär på energin och arbetsmotivationen och, inte minst, gruppens effektivitet.

Renew Brand erbjuder grupputveckling. Här följer exempel på innehåll: 

  • Utveckla en gemensam målbild
  • Utveckla gemensamma värderingar
  • Förbättra samspelet genom att förstå roller och uppdrag
  • Träna kommunikation i gruppen
  • Förbättra delegeringsprocessen
  • förbättra uppföljningsrutiner
  • Identifiera normer i gruppen
  • Identifiera styrkor och svagheter i gruppen
  • Träna att ge och ta emot feedback

Hur vet jag om detta är något för oss?

Vi träffas för att förutsättningslöst diskutera och tillsammans analysera vad för behov den aktuella arbetsgruppen har. Utifrån denna behovsanalys lämnar vi ett förslag i form av en offert på utbildning. Du fattar sedan ditt beslut.

Kontaktuppgifter:

fellinger@renewmag.se

Mobil: Åsa-Mia Fellinger 0709 44 78 70

___________________________________________________________________________________

På fotot syns vår utbildare/coach Åsa-Mia Fellinger

Foto: Tobias Fischer

 

2014-04-29T11:58:27+00:00