Ny dimension ger bättre bild av vår självkänsla

Forskarna har länge haft fokus på nivån av vår självkänsla, det vill säga om den är hög eller låg. Under de senaste åren har man dock börjat att intressera sig mer för ytterligare en dimension -självkänslans stabilitet. Det har nämligen visat sig att man får en betydligt tydligare och mer sanningsenlig bild av självkänslan om [...]

Autism är en naturlig variation, enligt avhandling

Autism uppfattas ofta som ett handikapp, men kan hos normalbegåvade personer ses som en naturlig variation. Det visar en avhandling vid Linköpings universitet om autism och etik. – En större tolerans skulle öka livskvaliteten för dem med autism, säger Pier Jaarsma, som disputerar med en avhandling i tillämpad etik där han med hjälp av filosofiska [...]

Mer arbete men inte mer betalt med ny teknik

Starka sociala normer är den främsta anledningen till att vi pendlar till jobbet varje dag, trots att ny teknik möjliggör distansarbete. Samtidigt gör den nya tekniken att vi förväntas vara tillgängliga även efter arbetstid vilket skapar en gränslös arbetsvardag, det visar en avhandling i kulturgeografi från Stockholms universitet. Resultatet är att vi arbetar mer än [...]

Aktieanalytiker lyckas sämre än slumpen

Experter ifrågasätts alltid. Kanske framförallt när de ska, utifrån sin kunskap, göra prognoser och rekommendationer inför framtiden. Och med all rätt om ni frågar mig. Den värld vi lever i är så oförutsägbar att det mesta är omöjligt att förutse. Ofta visar slumpen på bättre prognoser än experters gedigna arbete. Och detta är tydligt när [...]

Vem får pris för ett mänskligare näringsliv?

Nu är det återigen dags att nominera kandidater till Pontus Schultz pris för ett mänskligare näringsliv. Den öppna nomineringsprocessen till priset, som delas ut den 22 september 2014, är nu öppen. Kandidaten ska ha gjort framstående insatser genom att utmana och utveckla näringslivet inom något eller flera av områdena jämställdhet, mångfald och hållbarhet. – Nu [...]

Ödmjukhet slår passion i svenskt ledarskap

Nya undersökningsresultat från Grant Thornton visar en stor skillnad i ledarstilar mellan nya och gamla ekonomier. Medan ledare i länder i Asien-Stillahavsområdet är mer öppna för att använda coachning, intuition och kreativitet i sitt ledarskap, är deras europeiska motsvarigheter mer traditionella. Grant Thornton har låtit intervjua 3300 företagsledare i 45 länder, varav 150 företagsledare i [...]

Mer än hälften av alla svenskar äter semla på fettisdagen

Den 4 mars infaller årets fettisdag, en dag på året som många längtar efter. I år har branschen undersökt hur många som äter semlor, och fler än hälften av svenskarna äter en semla på fettisdagen. Många blir bjudna av arbetsgivaren, men det skiljer sig bland olika typer av organisationer. En undersökning som branschorganisationen Sveriges bagare [...]