Arbetsliv och ledarskap 2017-03-13T11:50:15+00:00

Svenskar oroar sig mindre för integritet och säkerhet online än andra

Enligt en undersökning från finska säkerhetsföretaget F-Secure är svenskar minst oroliga för integritets- och säkerhetsfrågor online jämfört med andra länder. Något som kanske tyder på en falsk trygghet. F-Secure har ställt ett antal frågor kring [...]

2 februari 2016|

Hur chefer lockar fram det bästa hos sina medarbetare

Chefen som kunde tala med medarbetare är uppföljaren till den uppskattade boken Svåra medarbetarsamtal. Med sina kunskaper och erfarenheter hjälper ledarskapskonsulten och coachen Åsa-Mia Fellinger chefer att skapa arbetsmotivation och resultat i tre steg.

7 januari 2016|

Sju av tio tycker att det dricks för mycket alkohol på jobbet

Enligt en ny undersökning* som IQ låtit Sifo genomföra bland 2023 hel- och deltidsanställda i Sverige uppger nästan 7 av 10 (68 procent) att de varit på jobbrelaterade tillställningar där de tycker att det druckits för mycket alkohol.

23 november 2015|

Forskare lanserar Svenska forskare lanserar ny metod mot stressrelaterad ohälsa

Stressrelaterad ohälsa har blivit vår tids folksjukdom. De senaste två åren har antalet stressrelaterade sjukskrivningar ökat med 73 procent enligt Försäkringskassan, samtidigt som både regering och arbetsgivare efterlyser effektiva verktyg att hejda utvecklingen. I samarbete [...]

9 november 2015|