Terapitrender, hjälpsamma människor och utvecklingssamtal

Vad har terapitrender, hjälpsamma människor och utvecklingssamtal gemensamt?  Svaret heter Renew Magazine första advent-pod, där vi som vanligt kryssar mellan ämnena. Vi snackar om olika trender inom psykoterapins värld och kommer förstås in på den variant som Thomas Quick genomgick på Säter. Det är uppenbart att det under de senaste 10 åren har hänt mycket [...]