Tv för och om barn som har autism, asperger eller ADHD

– Det är krävande att ha utbrott fem dagar i veckan tre timmar åt gången.Det tar hårt på en, minns 19-åriga Jimmy när han pratar om skoltiden. Med hjälp av ungdomars berättelser och fiktiva barnkaraktärer förklarar UR:s serie Orka hur det kan vara när man är barn och har till exempel autism, Aspergers syndrom eller ADHD. Och hur man kan få hjälp. [...]