Målgruppsanalys

En bra målgruppsanalys är grunden för att kommunicera snabbast och tydligast. Även om det finns tydliga mål från verksamheten, så får produkten eller idén ingen effekt om den inte också möter målgruppernas behov. När vi genomför en målgruppsanalys utgår vi från hur man gör vid journalistiska produkter som tidningar, radio eller TV. Vi analyserar målgruppernas [...]