Plan och EU ska stoppa barnäktenskap i Tanzania

Plan och EU har tillsammans inlett ett projekt med målet att stoppa barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Tanzania. Särskilt fokus ligger på högrisksamhällen i området Tarime. Projektet ska pågå under två år och genomförs av Plan i samarbete med Children’s Dignity Forum (CDF). - Plan har som mål att stoppa barnäktenskap och könsstympning, som är [...]