Autism är en naturlig variation, enligt avhandling

Autism uppfattas ofta som ett handikapp, men kan hos normalbegåvade personer ses som en naturlig variation. Det visar en avhandling vid Linköpings universitet om autism och etik. – En större tolerans skulle öka livskvaliteten för dem med autism, säger Pier Jaarsma, som disputerar med en avhandling i tillämpad etik där han med hjälp av filosofiska [...]

Tv för och om barn som har autism, asperger eller ADHD

– Det är krävande att ha utbrott fem dagar i veckan tre timmar åt gången.Det tar hårt på en, minns 19-åriga Jimmy när han pratar om skoltiden. Med hjälp av ungdomars berättelser och fiktiva barnkaraktärer förklarar UR:s serie Orka hur det kan vara när man är barn och har till exempel autism, Aspergers syndrom eller ADHD. Och hur man kan få hjälp. [...]

Liv med autism – sorg, frustration, hopp och förtröstan

– Jag bad ofta till Gud: snälla, snälla gör vad du vill med mig bara min dotter är normal, berättar Mimmis mamma Helena Dal. När 3-åriga Mimmi får diagnosen autism med utvecklingsstörning förändras familjens liv för alltid. Med tiden blir Mimmis hyperaktivitet allt svårare att hantera. Efter många rop på hjälp och en kamp för att få [...]