Mer arbete men inte mer betalt med ny teknik

Starka sociala normer är den främsta anledningen till att vi pendlar till jobbet varje dag, trots att ny teknik möjliggör distansarbete. Samtidigt gör den nya tekniken att vi förväntas vara tillgängliga även efter arbetstid vilket skapar en gränslös arbetsvardag, det visar en avhandling i kulturgeografi från Stockholms universitet. Resultatet är att vi arbetar mer än [...]