Män missar symtom på stroke

Förra året fick nästan 13 000 män i Sverige stroke. Men risken är stor att många inte känner igen symtomen. Män är nämligen betydligt sämre än kvinnor på det livsviktiga AKUT-testet, visar mätningar som Nationella strokekampanjen har gjort. Enligt färsk statistik från vårdens kvalitetsregister Riks-Stroke rapporterades 24 373 fall av stroke förra året. Av dem var [...]