Män missar symtom på stroke

Förra året fick nästan 13 000 män i Sverige stroke. Men risken är stor att många inte känner igen symtomen. Män är nämligen betydligt sämre än kvinnor på det livsviktiga AKUT-testet, visar mätningar som Nationella strokekampanjen har gjort.

Enligt färsk statistik från vårdens kvalitetsregister Riks-Stroke rapporterades 24 373 fall av stroke förra året. Av dem var 12 623 män. Nationella strokekampanjen arbetar för att sprida kunskap om symtomen på stroke och om vikten av att direkt larma 112, främst genom det så kallade AKUT-testet. Och under de tre år kampanjen har pågått har kännedomen om AKUT och vad det står för ökat stadigt. Men det är kvinnorna som har tagit till sig kunskapen bäst.

– Vi har mätt kännedomen om AKUT ända sedan vi startade kampanjen, säger Lena Lundgren, styrgruppsordförande för Nationella strokekampanjen. Och vi ser en tydlig trend att männen släpar efter i kunskap.

Den senaste kännedomsmätningen från Nationella strokekampanjen visar att 63 procent av kvinnorna i landet har hört talas om AKUT-testet, men bara 48 procent av männen. Och av dem som känner till AKUT kan betydligt fler kvinnor innebörden i ett eller flera av nyckelorden i AKUT.

– Vid en stroke är det livsviktigt att någon känner igen symtomen och snabbt larmar 112, säger Bo Norrving, professor i neurologi vid Lunds Universitet och ansvarig för Riks-Stroke. Därför är det oroande att männen inte tar till sig kunskapen om symtomen i samma omfattning, både för deras egen skull och för alla runt omkring dem.

– Varje person som kan AKUT-testet kan rädda liv, säger Lena Lundgren. Nu måste vi fortsätta våra ansträngningar för att nå männen och få dem att ta till sig budskapet om AKUT.

För mer information, kontakta Anchi Alm: 072-217 96 03

Nationella strokekampanjen är ett initiativ från Sveriges landsting och regioner. Syftet är att öka kunskapen om symtomen på stroke och få människor att larma 112 vid en misstänkt stroke. Under 2014 bedrivs kampanjen med hjälp av regeringens satsning på kroniskt sjuka.

Fakta AKUT-testet

Ju snabbare en person som drabbats av stroke får vård, desto större är chansen att överleva och återhämta sig så bra som möjligt. Genom AKUT-testet kan du enkelt kontrollera om du eller någon i din närhet har drabbats av stroke. AKUT står för:

Ansikte

Kan personen le och visa tänderna? Om ena mungipan hänger – ring 112!

Kroppsdel Arm/Ben

Kan personen lyfta armarna och hålla kvar dem i 10 sekunder?
Om en arm faller – ring 112!

Uttal

Kan personen upprepa en enkel mening som ”Det är vackert väder idag”?
Om personen sluddrar eller inte hittar rätt ord – ring 112!

Tid

Varje sekund räknas. Tveka aldrig. Ring 112 direkt.

Gör AKUT-testet på www.strokekampanjen.se

 

2017-03-13T11:50:50+00:00