Fler flickor utbildas i Afghanistan genom svenskt bistånd

Svenskt bistånd har varit med att skapa förutsättningar för att miljontals afghanska barn i hela landet idag kan ta del i någon form av skolgång. Flickor går i betydligt högre utsträckning i skola idag jämfört med för ett decennium sedan. En färsk utvärdering av svenskt utbildningsbiståndet i Afghanistan har tittat på tre omfattande utbildningsprogram som drivs genom [...]