Fler flickor utbildas i Afghanistan genom svenskt bistånd

Svenskt bistånd har varit med att skapa förutsättningar för att miljontals afghanska barn i hela landet idag kan ta del i någon form av skolgång. Flickor går i betydligt högre utsträckning i skola idag jämfört med för ett decennium sedan.

En färsk utvärdering av svenskt utbildningsbiståndet i Afghanistan har tittat på tre omfattande utbildningsprogram som drivs genom Världsbanken, UNICEF och Svenska Afghanistankommittén. Sammanlagt omfattar stöden cirka 150 miljoner per år, det största bilaterala utbildningsstöd Sida har i världen. Biståndet har bland annat bidragit till att bygga och utrusta många hundratals skolor, stött tusentals enklare byskolor, byggt modellskolor, vidareutbildat hundratusentals lärare, försett miljontals barn med läromedel och förbättrat kvaliteten och barnvänligheten på undervisningen.

Enligt afghanska myndigheter har antalet barn som går i skolan ökat med 6,4 miljoner på tio år, varav 34 procent är flickor.

–  Det är glädjande att vi kan se att våra insatser gör nytta för de afghanska barn som har rätt till skola och god undervisning.  Utbildningsnivån startade från en mycket låg nivå och det har varit viktigt att snabbt öka tillgången till utbildning för att Afghanistan ska kunna utvecklas positivt, säger Torbjörn Pettersson, avdelningschef på Sida och tidigare ambassadör till Afghanistan och generalsekreterare för Svenska Afghanistankommittén.

–  Samtidigt är det ett svårt uppdrag som rymmer stora utmaningar, både hur vi når resultat och fortlöpande löser de problem som oundvikligen uppstår när vi arbetar i så svåra miljöer.

Bristen på utbildade lärare är stor, särskilt kvinnliga lärare. Andra stora utmaningar för utbildningssektorn är bristen på läromedel och infrastruktur, avsaknad av tillförlitlig statistik, låg administrativ kapacitet, brister i kvalitén på undervisningen samt säkerhetsproblem där skolpersonal, elever, och föräldrar hotas regelbundet.

–  Utvärderingen visar att Sveriges stöd generellt ligger väl i linje med de prioriteringar och målsättningar som Afghanistans regering själva arbetar med, vilket är viktigt för att det svenska stödet ska vara hållbart på sikt, säger Torbjörn Pettersson.

Utvärderingen är gjord av oberoende internationella experter och bygger på fältbesök till nio provinser, besök på 89 skolor, lärarutbildningar i sju provinser, åtta utbildningsdepartement på provinsnivå och tolv på distriktsnivå samt personal på de olika projekten/programmen.

(Advertorial)
2017-03-13T11:51:14+00:00