Psykologiska myter som frodas än idag

Det finns många myter om mänskligt beteende och psykologi. Myterna är vitt spridda och framstår i mångas ögon som sanningar. Saken blir inte bättre av att de sprids av karismatiska föredragshållare och coacher samt basuneras ut i självhjälpsböcker. I Della Salas bok, Mind Myths: Exploring popular assumptions about the mind and brain  från 1999 finns en rad sådana [...]