Sämre nattsömn kopplas till sociala medier

Vi sover mindre än någonsin och en av orsakerna är våra skärmar och ett växande användande av sociala medier. Sex av tio tar med sig mobilen i sängen. Brist på sömn är en hälsofara – det ökar risken för både olyckor och sjukdomar.

En färsk undersökning från försäkringsbolaget If med över 3 000 svarande visar att 70 procent av svenskarna ibland har sömnsvårigheter. 36 procent sover mindre idag än för fem år sedan och nästan lika många anser att sömnbrist är ett hot mot deras hälsa. Inte sällan är det skärmar och användandet av sociala medier som är boven i sömndramat.

Sängsurfande gör det svårare att sova

Surfplattor, smarta telefoner och sociala medier är ett skäl till att vi sover mindre, visar undersökningen.

61 procent av de svarande sängsurfar och omkring var femte anser att det är användningen av sociala medier som bidrar till att förstöra nattsömnen.En majoritet brukar tänka att de använder sociala medier för mycket.

Läs: Det här gör vi på internet

–Det blå ljuset från skärmarna på våra tablets, smartphones och datorer har en direkt negativ inverkan på vår sömn. Ljuset lurar kroppen att tro att det är dag. Rent fysiologiskt är det sömnhormonet melatonin som inte utsöndras på samma sätt i vår kropp, vilket gör att vi får svårare att somna, säger Helena Kubicek Boye, sömnexpert och psykolog.

41 procent av smartphone-användarna har pushnotiser med ljud på aktiverade på mobilen – hälften brukar läsa notiserna även efter att de har gått och lagt sig.

– Att titta på vad som händer i flödena blir lätt en vana – man dras till plinget från olika pushnotiser eller säger att det är svårt att gå offline eftersom att man inte vill missa något. Det gör att man hela tiden riskerar att få sin sömn avbruten, säger Mariah Hohenthal, skadeexpert på If.

Sömnbrist påverkar hälsan negativt

En vuxen person behöver sju till åtta timmars sömn per natt. Om vi sover för lite blir vi lättare sjuka, då immunförsvaret försvagas om vi inte får sova tillräckligt. Dålig sömn är en viktig faktor bakom folksjukdomar som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, depression och utbrändhet.

– Det är viktigare än man tror att få tillräckligt med sömn. Att sova för lite kan leda till både sämre hälsa och fler olyckor. Studier visar att det är lika farligt att vara trött bakom ratten som att köra rattfull, säger Mariah Hohentahl, skadeexpert på If.

Läs: Klassbakgrund styr ungas internetvanor

Över hälften av de svarande som lider av sömnsvårigheter uppger att de har koncentrationssvårigheter på dagen på grund av sömnbrist.

– Sömnbrist gör att vi fattar sämre beslut och påverkar relationer negativt, då vi blir mer lättirriterade. Det kan ställa till det både på jobbet och privat, fortsätter Mariah Hohenthal.

Fler resultat från undersökningen:

36% sover mindre idag än för fem år sedan

71% har ibland sömnsvårigheter

61% använder smartphone eller surfplatta i sängen efter att man gått och lagt sig

19% anser att sociala medier på kvällen bidrar till att förstöra deras nattsömn

56% anser att de ibland tänker att de använder telefonen för mycket

19% tycker att partnern ägnar för mycket tid åt sociala medier

29% säger att de hade vela att partner ägnade mer tid åt dem än åt sociala medier

17% skulle vilja ha teknik som stänger av all social media efter läggdags

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 5-10 februari 2016 har sammanlagt 3028 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 15-74 år i Sverige.

2017-03-13T11:50:22+00:00