Det här gör vi på internet

I dagens digitaliserade samhälle har teknik blivit ett område som berör oss alla. Men hur jämställda är vi egentligen när det kommer till internetanvändning?

I genomsnitt tillbringar vi 21,6 timmar per vecka på internet, män lite mer (23,4 timmar) och kvinnor lite mindre (19,1 timmar), det vill säga nästan ett helt dygn. Män tillbringar mer tid på internet hemma, på arbetet och i skolan än vad kvinnor gör. Kvinnor tillbringar däremot något mer tid med internet i mobilen än män (8 respektive 7,7 timmar i veckan) enligt en undersökning från Internetstatistik.se

 

Kvinnor aktiva i sociala nätverk 

65 procent av alla kvinnor besöker någon gång sociala nätverk och nästan hälften gör det dagligen. Motsvarande siffror för män är 64 procent någon gång och 39 procent dagligen. Flitigast är de unga kvinnorna (16-25 år).

30 procent av kvinnorna och 20 procent av männen använder Instagram någon gång, men det är de yngsta tjejerna (12-15 år) som äger på Instagram. Det är också det sociala mediet som växer snabbast, framför allt bland unga kvinnor. Tre av fyra tjejer i åldrarna 12 till 25 år är i dag aktiva där, enligt en undersökning från Stiftelsen för internetinfrastruktur.

62 procent av alla kvinnor och 60 procent av alla män är på Facebook. 47 procent av kvinnorna och 38 procent av männen använder Facebook dagligen.

statistik spel

 

Nätspelande en vanlig hobby

Även om män är mer benägna att spela om pengar på nätet så har nätspelandet i en vidare bemärkelse vunnit många kvinnors hjärtan. För när det handlar om spelande enbart för nöjes skull (alltså inte gambling) så spelar ålder större roll än kön. De unga männen spelar allra mest , där Ladbrokes  är en av de populäraste sajterna, men efter 36 tar kvinnorna över. Från den åldern och uppåt är det fler kvinnor än män som spelar såväl någon gång som dagligen.

 

Statistik från internetstatisk.se

 

2017-03-13T11:50:32+00:00