Fem skäl till varför det är bra att sätta gränser

Har du  ofta en känsla av att vara trött, stressad och utmattad? Försöker du ständigt vara andra till lags, men känner ändå att du aldrig räcker till? Känner du dig inte sedd eller uppskattad? Om så är fallet, kan det vara så att du måste lära dig att sätta gränser i ditt liv och relationer. 

Här får du fem skäl till varför gränssättning är viktigt.

 1.  Gränser stärker självkänslan

När vi inte sätter gränser tenderar vi att ta över andra människors tankar, känslor, idéer, åsikter och värderingar snarare än att ha våra egna.

När vi blir för  insnärjda i en annan person så finns det inte någon tydlig gräns mellan dig och den personen. En känsla som kan vara mycket stressande och dränerande. Relationen kan lätt kännas rörig och vi kan känna att vi inte har någon kontroll över oss själva eller våra liv, som ett resultat kan man då börja försöka kontrollera andra människor vilket lätt blir osunt.

Att lära känna oss själva hjälper oss att stärka vår självkänsla och skapar mindre stress och mer balans i våra relationer.

2 . Du kan bestämma hur du vill bli behandlade av andra

När vi sätter gränser kan vi på ett effektivt sätt identifiera en översittare och inte tolerera deras beteende. Vi har lättare att lämna en relation som inte är bra och istället hitta relationer som stöder oss i vår egen personliga utveckling.

3. Du tar livsbeslut som är bra för dig

När vi kan sätta gränser, vågar vi säga ”nej” till jobb som kan innebära att arbeta övertid för lite lön och nej till chefer som bygger glastak. Vi vågar bejaka möjligheten att säga ”ja” till att ta ny karriärvägar utan att fastna i skuldkänslor eller funderingar kring ”vad andra människor tänker”.

4. Du får mer kontroll över ditt liv

När du sätter gränser lever du för dig själva och inte genom  önskan att behaga andra människor. Du hittar relationer som är hälsosamma och balanserade

5. Du värnar dina värderingar och integritet. 

När du säger nej hittar du också din egen värdighet och integritet, med gränsen föds en känsla för vad du tycker är rätt och fel. Många tror att ett nej kan stöta bort människor där det ofta istället handlar om att våga stå upp för vad man tror på och vad som känns rätt, något som snarare visar på integritet.

Läs mer:

Fyra beteenden som dödar relationer

2017-03-13T11:50:22+00:00