Antal barn som utsätts för sexuellt våld ökar

Barnahuset i Trollhättan är ett kriscentrum för barn som blivit utsatta för brott. Här samverkar hälso- och sjukvård med åklagare, polis och socialtjänst. Varje år anordnar Barnahuset en konferens, tillsammans med Högskolan Väst. Årets konferens handlade om pojkar och sexuell utsatthet. Antalet barn som blir utsatta för sexuellt våld eller själva utsätter andra ökar. Maria Blomgren som är [...]