Därför ska du källsortera ​sju myter möts av fakta

Seglivade myter gör att nyttan av återvinning ibland betvivlas. Misstron riskerar att undergräva den fortsatta resan mot regeringens nya återvinningsmål som gäller från 2020, redan om fyra år. Därför väljer Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) att nu bemöta de vanligaste myterna om återvinning.   Svenska folket blir allt bättre på att återvinna. De återvinningsmål som regeringen [...]