Saker vi är rädda för att ångra på dödsbädden

Varje nyår avlägger vi löften om hur vi ska leva det kommande året. Men vad är det egentligen som räknas när vi ligger på dödsbädden? En begravningsbyrå* har i en opinionsundersökning frågat 1 047 svenskar om vad de är mest rädda för att ångra när det är dags att summera livet.

Våga följa sina drömmar, resa mycket och vara med sina barn. Det är receptet för att dö utan ånger. Nästan hälften av svenskarna i undersökningen svarar att de är mest rädda för att ångra att de inte vågade göra det de drömde om. En av tre är rädda för att ångra att de inte reste mer. Lika många svarar att de är rädda att ångra att de var för lite med sina barn.

Däremot är hälsan mindre prioriterad när livet ska summeras. Enbart en av tio är rädda för att ångra att de misskötte hälsan.

– Undersökningen bekräftar det som vi upplever när vi träffar anhöriga till människor som gått bort. Efter ett långt liv är det inte vad vågen visar som räknas. Årets nyårslöfte borde kanske i stället vara att våga mer, säger Peter Göransson, informationschef på Fonus.

Vad är du rädd för att ångra på din dödsbädd?

45 % – Att jag inte vågade göra det jag drömde om

30 % – Att jag inte reste mer

30 % – Att jag var för lite med mina barn

28 % – Att jag tog livet för allvarligt

22 % – Att jag jobbade för mycket

21 % – Att jag inte skrattade mer

18 % – Att jag slarvade bort mina vänner

12 % – Att jag misskötte min hälsa

5 % – Att jag tog livet för lätt

2 % – Att jag drack för mycket

Så gjordes undersökningen
Undersökningen gjordes av Norstat på uppdrag av Fonus*. Bland ett slumpmässigt rekryterat riksrepresentativt urval i åldrarna 18 till 79 år genomfördes 1 047 webbintervjuer under perioden 28 augusti till 9 september 2015. 568 av de tillfrågade var män och 479 var kvinnor.

Frågan löd ” Vilka av följande alternativ är du mest rädd för att ångra på din dödsbädd?”. Svarsalternativ som redovisat ovan.

Åldersfördelningen bland de tillfrågade: 18-29 år: 255 st, 30-49 år: 365 st50-64 år: 225 st65-79 år: 202.

2017-04-04T16:39:49+00:00