Går det att mäta kärlek?

Både hjärna och hjärta påverkas av elektrisk aktivitet i vår kropp. Går det att mäta känslor, till exempel kärlek? Två som forskar inom området Inbyggda sensorsystem för hälsa vid Mälardalens högskola är Maria Lindén, professor och forskningsledare samt Elaine Åstrand, forskare.

– Det är svårt att mäta känslor, säger Maria Lindén.

Ett kriterium för att kunna mäta detta är att man definierar kärlek, menar hon. Vad är kärlek? Svaret är att det är olika för olika personer. Det är svårt att hitta något gemensamt. Endorfiner och andra substanser frigörs och påverkar vårt belöningscentrum, sedan är det individuellt hur det tolkas i hjärnan.

Även om det inte går att definiera kärleken ens på Alla hjärtans dag, så menar de två forskarna att man blir påmind om att man borde göra något för nära och kära.

– Jag kanske att äter en finare middag än vanligt, men inga presenter, säger Elaine Åstrand.

Hon tycker att man kan sprida ut de romantiska gesterna över året, inte koncentrera dem till en enda dag.

– För mig hänger det ihop med vänliga veckan, säger Maria Lindén. Jag försöker se saker från den positiva sidan, se fördelarna i vardagen.

Genom att mäta elektrisk aktivitet i hjärnan forskar Elaine Åstrand på hur man med hjälp av ny teknik kan träna upp kognitiva funktioner som arbetsminne och uppmärksamhet. Resultatet av forskningen kan komma att användas för att hjälpa människor med diagnoser som ADHD, missbruk, stroke och förebygga problem relaterat till nedsatt arbetsminne.

Idén är att man genom ett dataspel, som individanpassas till olika svårighetsgrader, så småningom ska kunna mäta sitt arbetsminne och få återkoppling.

– Det blir ett spel mellan dig och din hjärna, och man kan även tänka sig att utöka och mäta olika rörelser i till exempel ögon och muskler. Detta ger möjligheten till en interaktiv träning där utgångspunkten är individens egen kapacitet.

Automation Region samarbetar med företagsforskarskolan ITS ESS-H: http://www.automationregion.com/nyheter/givande-samverkan-mellan-akademi-och-

naringsliv.html

Mer om forskningsprofilen ESS-H:

http://www.mdh.se/forskning/inriktningar/2.4200/ess-h

2017-03-13T11:50:16+00:00