Svenskarna tycker det är svårt att hitta nya vänner

Det är inte lätt att hitta nya bekantskaper, det hävdar svenskarna i en ny undersökning. Hela sex av tio tycker nämligen att det är svårt att träffa nya vänner och mest komplicerat är det för kvinnor. Var tredje svensk uppger till och med att det var mer än ett år sedan de träffade en ny kompis. Det visar Viking Lines nya undersökning Friends First.

Undersökningen Friends First har företaget kartlagt svenskarnas vänskapsrelationer och den visar visar tydligt att många önskar sig fler vänner. Även om sex av tio är nöjda med sin vänskapskrets uppger var tredje svensk att de vill utöka den. Endast fyra procent anser sig ha för många vänner. Det är däremot inte helt enkelt att hitta personer att umgås med och svårast är det för kvinnor. Av dem uppger 19 procent att det är mycket svårt medan endast elva procent av männen anger samma sak.

På frågan om hur många man räknar som nära vänner, svarar tio procent av svenskarna att de inte har någon nära kompis alls. De flesta, 15 procent, svarar dock att de har tre riktigt bra vänner och tolv procent anser sig ha tio eller fler.

– Yngre människor har lättare för att träffa nya människor och de har generellt också större umgängeskrets än de som är äldre. Det i sig är inte så konstigt eftersom man befinner sig i olika skeden av livet. Däremot är det tråkigt att skillnaderna mellan könen är så pass stora. På vår nöjeskryssare Cinderella har vi dock fler kvinnliga resenärer än manliga och vi vet att många reser med oss både för att umgås med befintliga vänner och för att träffa nya kompisar, säger Eleonora Hansi, informationschef på Viking Line.

När svenskarna svarar på frågan om hur länge sedan det var sedan de träffade en ny vän, eller någon som har potential att bli, uppger hela fyra av tio att det var under den senaste månaden. Var tredje anger dock att det var mer än ett år sedan och sju procent har inte träffat en ny kompis de senaste tio åren.

2017-03-13T11:50:18+00:00