”Svåra medarbetarsamtal” i ny tappning

Svåra samtal med medarbetare är ett oundvikligt inslag i arbetslivet för chefer. Trots detta är många chefer dåligt utrustade för att hantera dem på ett bra sätt. Ofta blir stämningen spänd och det som skulle kunna mynna ut i ett konstruktivt samtal resulterar i att medarbetaren – eller chefen själv- känner sig missförstådd, inte lyssnad på eller, ja i värsta fall överkörd. 

Detta problem var något som Åsa-Mia Fellinger noterade i samband med sina uppdrag som ledarskapskonsult.

– Jag märkte att ganska många chefer kände sig osäkra, ja näst intill vilsna när det gällde att hantera vissa medarbetarsamtal.  För att maskera det så gick de antingen på för hårt eller så blev de alldeles för vaga och otydliga i sin kommunikation.  Sedan fanns det de som trodde att de var skickliga fastän medarbetarna tyckte något helt annat.

I vilka slags samtal hände det?

– Till exempel är de skulle ge negativ feedback på medarbetares arbetsinsatser och eller beteende på jobbet. När man skulle ta reda på och försöka komma till rätta med saker som låg bakom sviktande arbetsprestationer och sammarbetsproblem, till exempel psykisk sjukdom, äktenskapsproblem eller alkoholmissbruk. Sedan var det förstås vanligt att tycka det är påfrestande och som svårt att genomföra uppsägningssamtal.

Åsa-Mia Fellingers erfarenheter ledde fram till idén om att skriva en bok som skulle kunna hjälpa chefer med  just de här samtalen. Hennes idé resluterade så småningom i boken  Svåra medarbetarsamtal – en handbok för chefer Boken, som kom ut 2004, fick stor uppmärksamhet och det dröjde inte länge förrän den blev slutsåld. Det var tydligt att det verkligen fanns en behov av konkret vägledning. Nu kommer en ny och uppdaterad version av Svåra medarbetarsamtal.

Vad är nytt i boken?

Jag har bland annat tagit med som inte var aktuella förr – till exempel situationer där medarbetare använder sociala medier – som juRM_Bokomslag.indd inte fanns 2004-  på ett sätt som kan uppfattas som illojalt mot arbetsgivaren. Eller när de facebookar istället för att jobba. Sedan har jag gjort nödvändiga uppdatering utifrån att lagstiftningen förändrats när det gäller arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och skyldigheter att förebygga stressrelaterade problem hos medarbetare. Sist men inte minst, har jag lagt till ett problemområde som jag alltid får frågor om när jag är ute och håller utbildningar om de svåra medarbetarsamtalen. – hur man ska agera när man måste berätta för en medarbetare att han/hon luktar illa. Många chefer rankar just det som den absolut absolut svåraste saken att ta upp.

Varför är det så, tror du?

– För att det upplevs som så privat och skamligt på något vis. Att lukta illa, till exempel svett, är inte socialt accepterat. Det väcker både avsmak och förundran hos omgivningen.  Man ställer sig frågam Känner hon inte hur illa hon luktar? Fy så respektlöst mot oss andra? samtidigt som man är rädd för att göra personen ledsen genom att påpeka lukten. För tänk om hon inte fattar att hon luktar!

Hur sjutton ska man ta upp ett sånt problem?

– Du får läsa boken, svarar Åsa-Mia Fellinger och skrattar.

Renew Magazine

 

Vill du beställa boken Svåra medarbetarsamtal? Klicka på länken till boken i hägra fältet på denna webbsida.

2017-03-13T11:50:23+00:00