Därför lever människorna i de blå zonerna längre än andra

Om du vill leva länge och vara frisk, då ska du leva som människorna i de blå zonerna. Där är det inte ovanligt att man blir 100 år. Men vad är deras hemligheter? Och vilka är dessa människor?

De så kallade blå zonerna fick sitt namn av en grupp forskare som ringat in dessa ovanliga områden med en blå bläckpenna där den gemensamma nämnare för invånarna är att de är ovanligt friska och lever ovanligt länge.

De blå områden finns på fem ställen i världen. Ikaria i Grekland, Okinawa i Japan, Sardinien, Nicoya halvön i Costa Rica och Loma Linda i Kalifornien.

Vad är det då dessa människor gör som gagnar livskvalitet och livslängd?

Nä forskarna studerade befolkningen i de blå områdena kom de fram till att det är en rad olika saker som gör att de lever länge än på andra ställen på jorden. Det är nämligen så att det man lägger på tallriken skiljer sig en hel del åt i de olika zonerna.

Men vad som är gemensamt är att de äter en fiberrik kost, odlar sina egna grönsaker, de äter alltid tillsammans och de rör på sig på ett naturligt sätt varje dag. Råvarorna är färska och följer säsong. Basen är vegetarisk och man äter inte kött varje dag. Vitt mjöl, socker och processad mat är mycket ovanligt.

Kosten är dessutom mycket variationsrik och i Okinawa är man noga med att äta efter regnbågens färger för att få i sig olika typer av mineraler och vitaminer.

Stress är något som inte existerar i de blå zonerna och därför äter de till alltid långsamt. Det tar cirka 20 minuter för hjärnan att uppfatta att man är mätt och då är det bättre att äta långsamt.

Områdena är relativt fattiga vilket gör att det inte förekommer något frosseri. På vissa ställen strävar man efter att äta ännu mindre, kanske enbart äta sig mätt till 80 procent.

Att tänka sig att gå i pension är inget man ens funderar över. Äldre personer är ingen belastning och även de som fyllt 100 år och känner sig lite trötta beger sig ut till sina odlingar varje dag för att vattna och rensa ogräs. Det lever med andra ord ett naturligt och aktivt liv.

Forskarna ställde sig frågan om det fanns en speciell Okinawa-gen som gav hälsa och välmående långt upp i åldrarna. De spårade Okinawa-bor som flyttat till olika delar av världen för att se om de levde lika längre i deras nya länder. Och man fann att i Kanada, där medellivslängden är hög, blev Okinawa-borna gamla. Men de som flyttade till Brasilien och Hawaii, som har låg medellivslängd, där levde inte heller Okinawa-borna länge.

Slutsatsen blev därför att det inte finns någon speciell Okinawa-gen. Det blev också extra tydligt då man såg att de japaner som anammat den amerikanska livsstilen i Okinawa, som de amerikanska militärerna tagit dit, inte levde lika länge. Snabbmatsrestauranger och läskautomater påverkade livslängd och hälsa negativt.

Det är mycket ovanligt med demenssjukdomar och även sjukdomar som diabetes, hjärt- kärlsjukdomar och även vissa typer av cancer är sällsynta.

Människorna i de blå zonerna lever inte bara länge det lever dynamiskt också. Många är sexuellt aktiva långt upp i åren.

Eftersom det råder en sådan stark hälsotrend just nu med fokus på träning, dieter och att ta hand om sig själv frågar sig forskarna varför det inte leder till bättre hälsa och livslängd.

Ett av svaren är att den stora ensamheten som människor upplever i västvärlden är en bidragande faktor till för tidig död. Ensamhet är till och med farligare än rökning och fetma. En annan faktor är stress.

I de blå zonerna finns ett starkt fokus runt sociala sammanhang, man lägger ner mycket tid på barn och gamla och de allra flesta har en och samma livspartner genom livet. De nära känslomässiga banden tror man bidrar till att till exempel de äldre är mindre sjuka.

Bonus, dessa fem platser har också en makalöst vacker natur.

Så här kan man sammanfatta de blå zonernas hälsosamma liv:

1. Ät dig nästan mätt.

2. Ät mer grönsaker, linser och bönor.

3. Drick måttligt med vin.

4. Rör dig på ett naturligt sätt. Ta trapporna, ta en promenad, ställ bilen och använd cykeln.

5. Stressa så lite som möjligt. Lär dig meditera eller ta en eftermiddagstupplur när du kan.

6. Lev så att livet känns meningsfullt.

2017-03-13T11:50:24+00:00