Hur chefer lockar fram det bästa hos sina medarbetare

De flesta chefer vill locka locka fram motivation och engagemang  hos sina medarbetare. De vill ju göra ett bra jobb, få verkligheten att fungera enligt uppsatta mål med lönsamhet och få medarbetarna att trivas och prestera bra. Men gör chefer verkligen rätt saker? Uppmuntran i form av bättre lön, personalfester, julklappar, events m.m. är viktigt, men långt ifrån tillräckligt. En tydlig och förstärkande kommunikation i arbetsvardagen är betydligt mer effektiv för att styra alla mot framgång.

Åsa-Miabild

– På ett enkelt och konkret sätt vill jag ge chefer insikt om mänskligt beteende och professionella verktyg för att uppmuntra rätt beteenden hos sina medarbetare, säger Åsa-Mia Fellinger, som syns på bilden till höger. Hon arbetar med coaching och ledarskapsfrågor. Chefen som kunde tala med medarbetare är hennes uppföljare till den uppskattade boken Svåra medarbetarsamtal. Med sina kunskaper och erfarenheter hjälper Åsa-Mia Fellinger chefer att skapa arbetsmotivation och resultat i tre steg:

  1. Först lär du dig identifiera de arbetsinsatser och nyckelbeteenden som är viktigast för verksamheten.
  2. Därefter får du kunskap om de övergripande mekanismer som styr mänskligt beteende.
  3. Det tredje steget ger dig de verktyg som finns att tillgå och som har stöd i forskningen om mänskligt beteende. Man får också konkreta förslag på åtgärder och exempel på hur chefer kan formulera sig i olika situationer.

I varje kapitel finns också ett antal frågor för reflektion över det som tagits upp och det egna förhållningssättet.slide_21

-På väldigt många arbetsplatser får medarbetare tyvärr inte den feedback de behöver ha för sina insatser, påpekar Åsa-Mia Fellinger. Det gäller både när de gör rätt saker eller när de utför en uppgift fel. Det många chefer missar är den positiva förstärkningens effekt – eller så tillämpar man den på ett felaktigt sätt.

Men leder inte termer som beteende och positiv förstärkning tankarna till manipulation?

– Jag hoppas och tror verkligen att vi har kommit förbi den fördomsfulla synen på de orden. Positiv förstärkning handlar absolut inte om att manipulera människor, utan den hjälper dem att växa, får dem att känna sig bekräftade och påverkar på så sätt deras motivation, prestation och trivsel.

Du menar också att chefer bör ha kunskap om styrmekanismerna bakom mänskligt beteende för att kunna förändra och förbättra sitt ledarskap. Är inte det komplicerat att lära sig?

– Det finns ett enkelt hjälpmedel, ABC-kartan, som jag förklarar utförligt i boken. A står för Antecedent – en händelse som föregår ett beteende. B står för beteende, med vilket menas allt från synliga handlingar till inre tankar och känslor. C står för Consequence: det är framför allt konsekvenserna som styr hur en människa gör och inte gör. Längre fram i boken förklarar jag hur man tillämpar ABC-kartan i praktiken, det vill säga i arbetsvardagen.

Är den positiva förstärkningen användbar i alla sammanhang? Även när en medarbetare handlar eller uppför sig problematiskt?

– Min utgångspunkt är att positiv förstärkning alltid är effektivast, men jag beskriver även andra typer av förstärkningar och när det kan vara RM_Bokomslag.inddnödvändigt att använda dem. Men det man måste sträva efter är en blandning av positiv och konstruktiv feedback för att medarbetarna ska kunna utvecklas på bästa sätt.

– Sedan, fortsätter Åsa-Mia Fellinger, får man inte glömma bort konsten att lyssna och bekräfta. Det r förutsättningen för att chef och medarbetare ska kunna kommunicera med och förstå varandra.

”Medarbetarna är din viktigaste resurs” – det vet varje chef, men det krävs psykologisk kunskap och praktiska verktyg för att det ska leda till ett lönsamt företag där medarbetarna mår bra och trivs. Chefen som kunde tala med medarbetare ger dig både kunskap och verktygen på ett sätt som är lätt att ta till sig och tillämpa direkt.

För att köpa e-boken klicka på länken till höger om denna artikel.

Renew Magazine

2017-03-13T11:50:25+00:00