50 000 asylsökande i studiecirklar i svenska till sista november

Under hösten har de tio studieförbunden byggt upp studiecirklar i svenska och samhällsorientering för asylsökande från dag ett. En ny undersökning visar att nära 50 000 asylsökande deltagit i studieförbundens studiecirklar till slutet av november månad. Till årets slut räknar studieförbunden med att över 78 000 asylsökande kommer att delta i studiecirklar i mer än 200 av landets kommuner.

– Studieförbunden har ställt upp för de asylsökande och för det svenska samhället i en tid av stora utmaningar och påfrestningar, säger David Samuelsson Generalsekreterare för studieförbundens gemensamma organisation Folkbildningsförbundet. Studieförbunden har på extremt kort tid, med start den 15 augusti i år, byggt upp verksamheter som verkligen gör skillnad. Att bygga upp en mycket omfattande verksamhet över hela landet på några få månader har enbart varit möjligt tack vare att studieförbunden och de folkrörelser som arbetar genom studieförbunden redan är väl organiserade.

– Kombinationen av organisationernas styrka och att studieförbunden framgångsrikt fångat upp många människors starka engagemang för flyktingarna har gett resultat, säger David Samuelsson. Studieförbunden är en infrastruktur för folkbildning som hela samhället nu har stor nytta av. De resurstillskott som regeringen givit studieförbunden har stor effekt.

Studieförbunden bedriver en omfattande verksamhet med asylsökande för att tidigt erbjuda svenskaundervisning och samhällsorientering. Verksamheten bedrivs över hela landet i alla Sveriges regioner – i mer än 200 kommuner– med fokus på lärande, meningsfull väntan och påsikt underlätta etablering. Studieförbunden underlättar för människor att ta nästa steg till att genomgå SFI, söka arbete eller studera.

Undersökningen visar att:

49 824 deltagare har deltagit i studieförbundens verksamhet med asylsökande till och med den 30 november 2015.

78 107 deltagare beräknas delta i studieförbundens verksamhet med asylsökande till och med 31 december 2015.

2017-03-13T11:50:28+00:00