Stockholms universitet storsatsar på hjärnforskning

Stockholms universitet satsar 44,5 miljoner kronor på hjärnforskning. Forskarna ska bland annat studera hjärnutveckling när barn lär sig språk och hur hjärnor hos djur utvecklas. Forskningen ska även öka kunskapen kring depressions- och ångesttillstånd.

Stockholm University Brain Imaging Centre (SUBIC) är en ny strategisk satsning av Stockholms universitet, med ett startkapital på 44,5 miljoner kronor. SUBIC ska tillhandahålla utrustning för forskning om hjärnavbildning hos människor och djur. Forskningen omfattar såväl språk- och beteendevetenskapliga ämnen och juridik samt zoologi, matematik och andra naturvetenskapliga discipliner. De områden som initialt ingår i samarbetet är lingvistik, evolutionär zoologi, psykologi, matematik, neurokemi, filosofi samt kultur och estetik. Bland den utrustning som köps in finns ett röntgenmikroskop, en 3T-magnetkamera och en MEG-scanner.
– Centret blir en unik anläggning i Sverige för fakultetsöverskridande grundforskning om processer för kognition och kommunikation ur evolutions- och utvecklingsperspektiv, säger professor Francisco Lacerda vid Institutionen för lingvistik och huvudansvarig för SUBIC.

Professor Francisco Lacerda

Institutionens grundforskning kommer bland annat att fokusera på förändringar i hjärnfunktioner under språkutvecklingen i barndomen och på eventuella skillnader i hjärnfunktioner i relation till olika språktypologiska eller grammatiska fenomen.

Niclas Kolm, docent i zoologi, är en av forskarna bakom SUBIC. Han forskar om hjärnutveckling hos ryggradsdjur, men ser SUBIC som en möjlighet att bredda arbetet med evolutionen av hjärnan i djurriket till att inkludera även insekter och andra ryggradslösa djur.
– SUBIC möjliggör unika studier på evolutionen av hjärnans anatomi då vi för första gången kan kombinera extremt hög bildupplösning med snabba analyser, säger Niclas Kolm.

På kort tid blir det möjligt att köra stora stickprovsstorlekar både inom och mellan olika arter. Dessa analyser kan med stor sannolikhet förändra uppfattningen om hur hjärnans funktion beror på dess anatomi och hur djurs beteenden påverkas av hjärnans anatomi, både under utvecklingen från unga till gamla individer och evolutionärt.

Maria Larsson är professor i psykologi och en av forskarna inom SUBIC. Hon betonar att den kliniska forskningen kommer att lyfta.
– Tillgången till hjärnavbildningsmetoder kommer att öka kunskapen kring hur vanligt förekommande sjukdomar som depressions- och ångesttillstånd påverkar våra hjärnfunktioner samt hur åtföljande behandlingar påverkar dessa.

 

2017-03-13T11:50:28+00:00