​Ny forskning: Humor och hälsa hör nära ihop

Skratt utlöser en rad positiva processer i kroppen som kan bidra till en god hälsa. Nu har forskare i London kunnat påvisa att de människor vars sinne för humor blev mörkare med åren var mer benägna att utveckla demens.

Alla har vi hört någon säga att skratt är bästa medicinen. Den som myntade talesättet förstod nog redan då att skratt och glädje påverkar hälsan positivt.

Nu har forskare vid University college i London har hittat ett samband mellan vad man skrattade åt och utvecklande av frontallobsdemens. Personerna som fick demens fick ett en mörkare humor flera år innan sjukdomen bröt ut.

Forskarna fann också att förändrat sinne för humor kan vara ett tidigt tecken på Alzheimers sjukdom, som är den vanligaste formen av demens.

För att nå fram till resultaten ombads vänner och släktningar till de 48 personer som deltog i studien att slutföra enkätsvaren. 21 friska personer deltog också i studien.

De anhöriga fick beskriva den demenssjukes sinne för humor och om hur de förändrats från i dag och 15 år tillbaka i tiden, alltså långt innan personerna blev sjuka. Frågorna handlade om de demenssjuka gillade komedier, satirer eller mer absurda former av humor.

Forskarna fann att de med frontallobsdemens i högre grad skrattade åt olämpliga saker jämfört med friska och Alzheimers sjuka. De med frontallobsdemens skrattade till exempel när ingen annan skrattade och åt tragiska händelser i deras egna liv men också tråkiga nyheter på TV.

Men både frontallobsdementa och de med Alzheimers fann så kallad slapstick-humor mer roande än friska individer. Med slapstick menas överdriven komik och satir.

Redan nio år innan de första demenssymtomen visade sig märkte de anhöriga skillnad i humor, vilket tyder på att dessa förändringar är ett tidigt tecken på demens. Forskarteamet menar att dessa iakttagelser kan leda till bättre demensdiagnos i framtiden.

Nu vill man göra större studier för att kunna precisera hur och när en persons förändringar i humor kan vara en indikator för demens. Humor kan vara ett särskilt känsligt sätt att upptäcka demens eftersom humor ställer krav på att många olika aspekter av hjärnans funktioner, som problemlösning, känslor och social medvetenhet. Målet för forskningen är förstås att hitta nya behandlingar som kan ta itu med de specifika orsakerna till att sjukdomen uppstår.

Enligt Socialstyrelsen hade 158 000 svenskar en svår demens 2012. Ungefär 6 av 10 har Alzheimers. Den totala vårdkostnaden för samhället under 2012 för demenssjuka uppgick till 63 miljarder kronor.

Den brittiska studien publicerades i tidskriften för Alzheimers sjukdom.

Källa: Medical News Today.

2017-03-13T11:50:27+00:00