Sifo: Fel att ta mer av biståndet till flyktingar

En majoritet av svenskarna, 64 procent, vill inte att en större del av biståndet används till flyktingmottagning. Det visar en undersökning som We Effect beställt av Sifo.

Regeringen överväger att använda hälften av biståndsbudgeten för att finansiera flyktingmottagning i Sverige. Detta är något som har mycket litet stöd hos svenska folket. Endast 13 procent av svenskarna vill se en sådan utveckling, visar en undersökning som Sifo har gjort på uppdrag av biståndsorganisationen We Effect.

Var femte svensk, 20 procent, tycker inte att flyktingmottagningen i Sverige över huvud taget ska finansieras genom biståndsbudgeten, utan på annat sätt. 28 procent tycker att det ska vara ungefär som idag, att en femtedel av biståndet går till flyktingmottagning. Endast 13 procent är positiva till att ta så mycket som hälften av biståndet till flyktingmottagning, vilket regeringen överväger.

– Att halvera det svenska biståndet för att finansiera flyktingmottagningen skulle betyda att man minskar stödet till världens allra fattigaste människor. Det skulle urholka den globala tryggheten, förvärra konsekvenserna av framtida katastrofer och öka risken att många fler människor måste fly, säger Ola Richardsson, kommunikationschef på We Effect.

Finansdepartementet har gett UD i uppdrag att se över vad konsekvenserna skulle bli om 60 procent av biståndsbudgeten skulle användas för att finansiera flyktingmottagning i Sverige. En så stor avräkning skulle innebära ungefär en halvering av det svenska biståndet till fattiga och katastrofdrabbade länder, jämfört med dagens nivåer.

Sammanlagt har 64 procent svarat att inget, högst 10 procent eller högst 20 procent av biståndet bör användas till flyktingmottagning.

– Undersökningen visar tydligt på det engagemang för utsatta människor som svenska folket har, vilket är oerhört glädjande. Nu hoppas vi att regeringen lyssnar på svenskarna i den här frågan, säger Ola Richardsson.

Sifo-undersökningen gjordes 10-16 november och baseras på 1 000 telefonintervjuer.

Fakta:

We Effect är en biståndsorganisation som sedan 1958 tänker och agerar långsiktigt – för att förändringar ska bestå. Hjälp till självhjälp är ledstjärnan i deras biståndsarbete i 25 länder i fyra världsdelar. Deras fokusområden är landsbygdsutveckling, bostäder, jämställdhet och tillgång till mark. Bakom organisationen står ett sextiotal svenska företag och organisationer med rötter i den svenska kooperationen. www.weeffect.se.

 

2015-11-18T11:45:51+00:00