Det är själva sockret som är boven – inte kalorierna

Många äter stora tallrikar med sallad för att hålla sig friska och smala. I en amerikansk studie där försökspersonerna enbart tog bort sockret ur kosten visade det sig att redan efter nio dagar var blodtryck och kolesterol lägre, och levern fungerade bättre. Forskarna menar också att kalorierna i sockret inte är största boven utan vad själva sockret gör mot vår hälsa.

Att socker är både beroendeframkallande, ger övervikt och är upphov till olika sjukdomar har vi vetat länge. Trots det ökar sockerkonsumtionen. Det har fått forskare runt om i världen att studera effekterna på hälsan ännu mer eftersom socker är ett stort hot mot folkhälsan.

På barnsjukhuset Benioff vid universitet i San Fransisco har forskare rekryterat överviktiga barn mellan nio och 18 år. Barnen som valdes till studien hade latinamerikans och afroamerikansk bakgrund på grund av att de har en förhöjd risk att högt blodtryck och höga blodglukosnivåer. Barnen hade också minst en kronisk sjukdom som till exempel högt blodtryck.

Under nio dagar fick de byta ut livsmedel med rent socker i. De behövde inte dra ner på kalorierna och kunde fortfarande äta pizza, varm korv och spannmålsprodukter. Att helt utesluta socker gick inte men begränsningen var stor. Frukt var dock tillåtet.

Mängden socker minskades från 28 till 10 procent. Fruktos minskades från tolv till fyra procent.

Forskarna ville undersöka hur en begränsning av socker kan minska risken för hjärtsjukdomar, stroke, typ 2-diabetes och övervikt. Och förbättringarna på nio dagar var enligt forskarna både dramatiska och oväntade.

Kolesterolvärden förbättrades, blodtrycket sjönk, leverfunktionen blev bättre. Fasteblodsockret sjönk med fem enheter och insulinnivåerna kapades med en tredjedel.

Resultat som visar att skadorna som socker orsakar på kroppen är värre än att de innehåller en hel del kalorier och bidrar till övervikt. Forskarna menar också att studien bidrar med viktig information till föräldrar som bör vara medvetna om de negativa hälsoeffekterna som stora mängder socker ger.

En annan viktig faktor är att upplysa föräldrarna att det är skillnad på kalorier och var de kommer ifrån. Socker blir till fett i levern, påverkar insulinet och bidrar till diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.

Studien publicerades i tidskriften Obesity, det berättar Daily Mail.

2017-03-13T11:50:29+00:00