Entreprenörer mår bra, enligt doktorsavhandling

Entreprenörskap främjar välbefinnande genom att tillfredsställa individens grundläggande psykologiska behov av oberoende, kompetens och tillhörighet. Det är en av slutsatserna i Nadav Shirs forskning vid Handelshögskolan i Stockholm där han studerat förhållandet mellan entreprenörskap och välbefinnande.

Att aktivt engagera sig i att starta nya verksamheter framkallar ett unikt entreprenöriellt välbefinnande. Detta trots att många entreprenörer upplever mer stress och har större arbetsbörda och lägre löner än genomsnittet. Tidigare har man ansett att entreprenörers välbefinnande berott på en allmänmänsklig preferens att inte vara beroende av en arbetsgivare, men Nadav Shir visar upp en mer nyanserad bild i sin doktorsavhandling Enterpreneurial Well-Being.

item96e49v9dnwbldark

Nadav Shir

− Min forskning visar att entreprenörers stora välbefinnande inte beror på frånvaron av krav, utan snarare på alla de möjligheter som entreprenörer upplever att de har till följd av sin frihet. Att uppskatta frihet är en sak, men att uppleva den och att göra något med den är något helt annat, säger Nadav Shir, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm

I det tidiga skedet med att starta upp en ny verksamhet, då man har komplexa och osäkra faktorer att ta ställning till, verkar det entreprenöriella engagemanget ha negativa konsekvenser för den mentala hälsan. Detta bidrar till att många misslyckas i övergången från tanke till handling. För dem som lyckas ger dock entreprenörskapet en enastående möjlighet att växa, utvecklas personligt och finna en egen mening med livet.

Många lockas av att ge sig in i ett entreprenöriellt engagemang. Enbart i Sverige blir varje år ca 70 000 personer entreprenörer. År 2013 fanns 770 000 egenföretagare i Sverige, vilket gör entreprenörskap och egenföretagande till en av de största anställningsformerna i Sverige.

− En förståelse för vad som driver en entreprenörs välbefinnande erbjuder nya insikter inte bara för forskare, utan även för personer som arbetar med anställda i stora organisationer samt för familjer och individer som vill få ut mesta möjliga av sina liv, säger Nadav Shir

2017-03-13T11:50:31+00:00