Maten som kan ge depression

Den så kallade Medelhavskosten som består av olivolja, gröna bladgrönsaker, fisk, vin i måttliga mängder och kaffe är en diet som skyddar mot inflammationer och därmed de stora folksjukdomarna. En västerländsk kost med vitt mjöl, socker, margarin och rött kött ger låggradig inflammation i kroppen som så småningom kan ge diabetes, cancer, demens och hjärtsjukdomar.

Nu visar en långtidsstudie på 43 685 kvinnor mellan 50 och 77 år att mat med inflammatorisk effekt kan ge depression. Studien startade 1996 och man uteslöt alla kvinnor som behandlats för depression. Deras matvanor kartlades vid sex olika tillfällen och samtidigt togs blodprover för att undersöka om de fanns en pågående inflammation.

6 446 kvinnor fick under studiens gång depression och behandlades med antidepressiv medicin,

Studien visade att de kvinnor som åt mycket rött kött, vitt mjöl, margarin och sockrade drycker löpte 29-41 procent större risk att få depression än de som åt mindre inflammationsdrivande mat.

Forskarna menar att flera olika livsmedel skapar en högre risk för inflammation och därmed psykisk ohälsa. Ett enskilt livsmedel kan inte ge depression, det är helheten som räknas. Även mineral- och vitaminbrist kan ha betydelse vid utvecklandet av depression. Forskarna har i dag också sett ett samband mellan inflammationsdrivande mat och schizofreni, bipolär sjukdom, adhd och autism.

Studier på kosten inverkan på hälsan är svåra att göra och forskarna till långtidsstudien vill påpeka att det också kan ha omvänd effekt, det vill säga att deprimerade människor har en tendens att få ökade inflammationer i kroppen.

Studien publicerades i tidskriften Brainbehaviour and immunity.

 

Läs mer:

Dagens Nyheter: Stark mat förlänger livet

2015-08-27T08:59:20+00:00