Snabbt ingrepp mot diskbråck kan hjälpa många

Nu börjar läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset utföra ett nytt ingrepp mot diskbråck. Ingreppet tar bara en halvtimme att utföra, ger snabbare återhämtning och patienten kan lämna sjukhuset redan samma dag.  

Med hjälp av titthålskirurgi hoppas läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset nu kunna hjälpa fler patienter med besvärande diskbråck på ett mer skonsamt sätt. Metoden innebär att läkarna går in i ryggmärgskanalen via ett litet titthålsinstrument med kamera. Med olika typer av instrument kan de ta bort diskbråcket, som orsakas av att någon av ryggradens diskar har brustit och diskkärnan börjat trycka mot ryggmärgen eller nervrötterna.

Metoden ger många fördelar i jämförelse med traditionell kirurgi och används redan på andra håll i världen, säger Adad Baranto, överläkare inom ortopedi och ryggkirurgi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
– Eftersom vi går in mellan muskulaturen och mjukdelarna för att åtgärda diskbråcket gör vi inga skador på muskler eller andra mjukdelar. Det gör att patienten mår bättre, får mindre ont efter operationen och återhämtar sig snabbare. Samtidigt minskar infektionsrisken.

Klart på 20-30 minuter 
Ingreppet kräver bara ett snitt på en centimeter, i jämförelse med traditionella ingrepp som kräver snitt på 6-7 centimeter. Hela titthålskirurgin kan utföras på 20-30 minuter av läkare som är vana vid att göra ingreppet. Patienten behöver inte stanna kvar på sjukhuset utan kan bege sig hemåt redan efter 5-6 timmar. Tack vare den här tekniken skulle sjukvården kunna hjälpa ännu fler patienter med diskbråck, men också möjlighet att erbjuda patienter operation tidigare än vad som är möjligt i dag.
– På Sahlgrenska Universitetssjukhuset opererar vi mer än 100 patienter med diskbråck varje år och av dessa skulle vi kunna operera cirka 70 patienter med den här metoden.

iohot1ujwr9coxwljpa0Än så länge har bara ett par patienter opererats med titthålskirurgi på sjukhuset, men på sikt kommer det att bli en etablerad metod mot diskbråck på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Däremot kommer inte alla patienter att kunna opereras på detta vis, förklarar Adad Baranto.
– Ingreppet är effektivast på dem som är unga och inte har haft sitt diskbråck så länge. De som har haft besvären länge har ofta fått en stor åldersförslitning i ryggraden som gör att det är svårt att komma in i ryggmärgskanalen med titthålsinstrumentet.

Fakta om diskbråck
Cirka 25 000 personer får diagnosen diskbråck i Sverige varje år. Diskbråck orsakas av åldersförslitningar på de diskar som finns mellan ryggkotorna. Vid förslitning kan diskarna brista eller bukta ut lätt mot ryggmärgen eller framförallt nervrötterna i ryggraden. Ofta ger det inga större långvariga problem, men vissa drabbas av bland annat ont i ryggen, strålande smärta i benet och känselbortfall eller kraftnedsättning i benet. Av dem med besvärande diskbråck behöver ungefär var tionde person operation för att ta bort diskbråcket.

 

2017-03-13T11:50:37+00:00