Myt att kvinnor väljer bil efter färg

Män och kvinnor har olika preferenser när det gäller bilköp. Medan männen prioriterar bilmärke har kvinnorna fokus på säkerheten. Bilens färg är minst viktig för båda könen, även om dubbelt så många män som kvinnor prioriterar det. Det visar en ny Sifo-undersökning från bilauktionsföretaget KVD.

När kvinnor och män fick ange vad som är viktigast när de ska köpa begagnad bil fanns flera skillnader. Kvinnorna prioriterar säkerheten, att bilen genomgått besiktning och bilens bränsleförbrukning i större utsträckning än männen. För männen är bilmärket, priset och bilens funktioner viktigare. För båda könen är priset viktigast och minst viktigt är bilens färg.

Trots att allt fler kvinnor intresserar sig för bilar går det fortfarande att urskilja klassiska könsskillnader. Den motorintresserade mannen intresserar sig för bilmärken och teknik medan kvinnor ser till andra faktorer som säkerhet. Däremot visar undersökningen att myten att kvinnor väljer bil efter färg inte stämmer, kommenterar KVDs vd Ulrika Drotz Molin.

Män och kvinnors bilköp

Två av tre (67 %) begagnade bilköp gjordes av män under 2014, enligt en sammanställning som KVDs värderingsbolag bilpriser.se har gjort av statistik från statistikföretaget Vroom på 171 411 försäljningar mellan privatpersoner under 2014. Männens bilar var i genomsnitt 6700 kronor dyrare än de kvinnorna köpte. Största skillnaderna i pris mellan män och kvinnor fanns i Norrlandslänen, där Västerbotten var det län där skillnaderna var som störst. Där var det 13621 kronor i differens mellan de bilar som kvinnor och män köpte. Minsta skillnaderna var i Södermanland där det bara skiljde 3553 kronor. Snittpriset för alla begagnade bilar som såldes till kvinnor var 75 732 kronor vilket kan jämföras med de 82 459 kronor som snittmannens bil kostade.

De fabrikat där andelen kvinnliga köpare var störst var Dacia, Fiat, Kia och Mini medan männen dominerade köpen av sportbilar och terrängfordon som Porsche och Land Rover. Förutom att män köper dyrare bilar skiljer män och kvinnors preferenser för vad som är viktigt när de ska köpa begagnad bil. Männen prioriterar just bilmärke i större utsträckning medan kvinnor tar mer hänsyn till säkerhet.

Om Sifo-undersökningen

Undersökningen genomfördes via e-post av Sifo på uppdrag av KVD. Den genomfördes mellan den 8 och 14 januari 2015 och totalt svarade 2323 respondenter som fick ange de tre viktigaste faktorerna vid begagnade bilköp.

Om sammanställningen

Statistiken baseras på data från statistikföretaget Vroom. KVDs värderingsbolag bilpriser.se har sammanställt data från 171 411 försäljningar mellan privatpersoner under 2014 av begagnade bilar som är noll till tio år gamla.

2017-03-13T11:50:37+00:00