Epilepsikirurgi – underutnyttjad behandlingsmetod, enligt SES

Första veckan i juli träffas världens främsta experter på epilepsi på Älvsjömässan i Stockholm, när Svenska Epilepsisällskapet är värd för en kongress med flera tusen deltagare. Ett tema på kongressen är epilepsikirurgi – vilka patienter kan ha nytta av epilepsikirurgi?

Få behandlingsmetoder inom medicinen har visat sig vara så effektiva som epilepsikirurgisk behandling av medicinskt svårbehandlad epilepsi. Fördelar och risker med kirurgisk behandling är väldokumenterade och mer än hälften blir långsiktigt anfallsfria. Resultaten av kirurgisk behandling är inte enbart frånvaro av anfall utan i allra högsta grad förbättrad livskvalitet. Trots detta är kirurgisk behandling en underutnyttjad metod, enligt en pressrelease från Svenska Epilepsi Sällskapet.

2014-06-26T16:48:36+00:00