Kolmårdens delfiner hjälper de akut hotade Östersjötumlarna

Den 18 maj är det den internationella dagen för Östersjötumlaren. Besökare i Lagunen i Kolmårdens Djurpark kommer från och med den dagen och hela sommaren framöver att kunna se hur forskarna i det EU-stödda SAMBAH-projektet gjorde när de räknade tumlarna i Östersjön. De klickdetektorer som användes i projektet har nu fått ett nytt användningsområde.

I SAMBAH-projektet placerades över 300 klickdetektorer ut för att under två års tid registrera tumlarnas sonarklick­ljud över hela Öster­sjön. Fältarbetet är nu avslutat, men detektorerna har fått en ny uppgift. Detektorerna har nu placerats i delfinernas bassänger på Kolmården för att fungera som akustiska landmärken! Vilda delfiner och tumlare söker hela tiden av sin omgivning med sitt ekolod och använder olika föremål som klip­por, vrak och tångrus­kor som landmärken att navigera efter. Nu ska en mastersstudent vid Linköpings Universitet stu­dera om och på vilket sätt delfinerna i Kolmården använder detektorerna som sådana landmärken. Senare i projektet ska extra ljudreflek­to­rer monteras på detektorerna för att göra dem individuellt olika och för att undersöka om detta på­verkar delfinernas navigering.

Den 18 maj är det den internationella dagen för Östersjötumlaren, utnämnd av ASCOBANS (www.ascobans.org) som är en organisation inom FN. ASCOBANS arbetar för skydd av små valar, inklusive delfiner och tumlare, i Öster­sjön, Nordostatlanten, Irländska sjön samt Nordsjön och har utarbetat en speciell åtgärdsplan för Östersjöns tumlare. Kol­mårdens forskare har sedan länge engagerats som experter i detta arbete, först av Naturvårdsverket och numera av Havs- och vattenmyndigheten.

I åtgärdsplanen har flera riskfaktorer identifierats, som bland annat bifångst i fiskenät. Brist på viktig kunskap är också en riskfaktor. Man inte vet hur många – eller få – tumlare det finns i Östersjön, vilket gör det svårt att mäta effekterna av eventuella skyddsåtgärder eller att veta vilka områden som kan behöva extra skydd. Traditionella inven­te­­rings­me­toder, med observatörer på fartyg eller i flygplan, har inte fungerat i Östersjön på grund av att tumlarna är så få. Där­för har SAMBAH (www.sambah.org) tagit till det innovativa greppet att använda klickdetektorer. De data som samlats in har överträffat de mest optimistiska förväntningarna och SAMBAH-forskarna räknar nu för fullt för att komma fram till hur många tumlare det finns därute i Östersjön.

 

2014-05-17T19:31:45+00:00