Elisabeth Åsbrink har tilldelats Kapuściński-priset

Den svenska journalisten och författaren Elisabeth Åsbrink har tilldelats Ryszard Kapuściński Award for literary reportage 2013 för boken ”Och i Wienerwald står träden kvar”.

– Det speciella med Kapuścińskis reportage är hans sätt att använda alla sinnen, oavbrutet. Och inte bara de fysiska, kroppsliga sinnena utan de inre bilder och tankar de sätter igång. Nuet är lika mycket arbetsmaterial som minnet. Det gör honom till mer än en reporter, han är en stor författare också, och en stor källa till inspiration, säger Elisabeth Åsbrink.

Priset består av 50 000 PLN, motsvarande ungefär 100 000 SEK, ett diplom och ett foto av Ryszard Kapuściński och delas ut av staden Warszawa till ”de mest värdefulla reportageböcker som berör viktiga aktuella frågor, väcker eftertanke, och fördjupar vår kunskap om andra kulturers världar.”
Läs mer om priset

Bland tidigare pristagare finns Svetlana Aleksijevitj, Jean Hatzfeld och Liao Yiwu.

I augusti 2011 utkom originalutgåvan av ”Och i Wienerwald står träden kvar” på Natur & Kultur, och belönades med Augustpriset i fackboksklassen. Boken är baserad på 500 brev till en pojke som kom till Sverige 1939 på flykt undan nazisterna, skrivna av hans föräldrar i Wien. Boken väckte stor uppmärksamhet på grund av de nya uppgifterna om att IKEA-grundaren Ingvar Kamprad var övervakad av Allmänna Säkerhetspolisen, som 1943 upprättade en akt över honom med rubriken ”nazist”, samt att Kamprad i en intervju med Åsbrink 2010 visade sig lojal med fascistledaren Per Engdahl.

”Och i Wienerwald står träden kvar” finns på polska, översatt av Irena Kowadło-Przedmojska som också tilldelas 15 000 PLN.

……………………………………………………..

This evening, at 7:30 PM, it was announced in Warsaw that the Swedish journalist and author Elisabeth Åsbrink is the 2013 laureate for the Ryszard Kapuściński Award for literary reportage for the book ”And in Wienerwald the trees are still standing”.

– What is so special about Kapuścińskis reportage is his way of using all the senses, incessantly. And not just the physical, bodily senses, but the inner images and the thoughts they evoke. The present is just as important work material as the memory. That makes him more than a reporter, he’s a great writer as well, and a great source of inspiration.

The prize consists of 50,000 PLN, a diploma and a photo of Ryszard Kapuściński and is awarded by the city of Warsaw for ”the most worthwhile reportage books which touch on important contemporary issues, evoke reflection, and deepen our knowledge of the world of other cultures.”

Previous laureates includes Svetlana Aleksijevitj , Jean Hatzfeld and Liao Yiwu.

In August 2011 ”And in Wienerwald the trees are still standing” was published in Swedish. It is based on 500 letters to a boy who came to Sweden in 1939 fleeing from the Nazis, written by his parents in Vienna. The book attracted considerable attention because of the new information about the IKEA founder Ingvar Kamprad was supervised by the Swedish Security Service, who in 1943 made up a dossier on him with the headline ”Nazi ” and that Kamprad in an interview with Åsbrink 2010 proved loyal to Fascist leader Per Engdahl.

In 2011 Åsbrink was awarded the largest Swedish literary prize, August Prize, in the non-fiction category for ”And in Wienerwald the trees are still standing” The book is available in Polish, translated by Irena Kowadło-Przedmojska whom also is awarded 15 000 PLN.

 

2017-03-13T11:50:47+00:00