Teknikfria rum och självförsörjning – så är våra boendetrender

Om svenskarna får drömma om sitt framtida boende står en villa på landsbygden nära natur och grönområden högst i kurs. Sett till hur hemmet ska inredas är marmor och mässing populärt, likaså ett rum helt utan teknikprylar. När svenskarna dessutom siar om kommande boendetrender, står det klart att urban gardening och självförsörjande hushåll är framtiden. Detta och mycket mer avslöjas i den tredje upplagan av Trendrapporten från Svensk Fastighetsförmedling.

För tredje året i rad presenterar Svensk Fastighetsförmedling Trendrapporten, en rapport där svenskarna har gett sin syn på framtidens boende. 2 757 personer har svarat på frågor inom fem teman: boende, inredning, ekonomi, teknik och miljö samt familjeliv.

När svenskarna får sia om sitt framtida boende står det klart att villan är det absoluta drömboendet, det svarar mer än varannan person. På andra plats kommer bostadsrätten som var sjätte, 16 procent, drömmer om. Sett till storleken på bostaden gapar svenskarna dock inte efter mycket. Majoriteten anser att 30-50 kvadratmeter per person är tillräckligt för att få en bra levnadsstandard samtidigt som 42 procent tror att vi kommer bli mer trångbodda i framtiden än idag.

Att den tekniska utvecklingen gått snabbt framåt de senaste decennierna har fått en del negativa konsekvenser sett till umgänget i våra hem. Trendrapporten visar nämligen att sex av tio svenskar upplever att tekniken minskat den sociala samvaron i familjen och 28 procent tror att umgänget i hemmet kommer minska ytterligare i framtiden. Ett teknikfritt rum skulle möjligen kunna råda bot på problemet, något som mer än varannan svensk ställer sig positiv till. I de hem där tekniken ska fortsätta ta plats vill dock svenskarna att den i större utsträckning ska matcha den befintliga inredningen, det anser 58 procent.

Något som varit genomgående i årets Trendrapport är att svenska folkets hjärtan allt mer klappar för miljön. När de får ange vad som bör bli standard i framtidens hem hamnar egen energiförbrukning högst upp på listan. Främst är det solkraft som svenskarna vill värma upp hemmet med. Det svarar 64 procent. I ett led att göra bostaden mer klimatsmart svarar mer än varannan att de kan tänka sig att byta ut alla lampor i hemmet till lågenergilampor eller LED-lampor. Fyra av tio, 39 procent, kan även tänka sig att isolera eller byta ut sina gamla fönster.

Urban gardening ­­– den nya gröna vågen
Att bli självförsörjande är också något som svenskarna ställer sig allt mer positiva till. Närmare hälften, 46 procent, skulle vilja ha ett självförsörjande hem med egen djurhållning och trädgård där de kan odla sina grönsaker och grödor. Att plantera tomater på tomten är dock främst förunnat husägare och svårare för personer boende i storstäder. Kanske är det därför de allra flesta svenskar, 43 procent, tror att urban gardening, stadsnära odling på balkonger och innergårdar, är en trend som kommit för att stanna.

– Årets Trendrapport visar tydligt att svenskarna blir alltmer medvetna om miljöaspekterna i sin vardag. Exempel på detta är att tre av fyra vill köpa klimatsmart inredning till sina framtida hem och att närmare hälften tror på trenden med urban gardening. Svenska folket verkar även ha en längtan tillbaka till hur det var förr. Att så många vill vara självförsörjande och att drömhemmet är en villa på landsbygden visar på en romantisering av det förflutna, säger Bessie Wedholm, presschef på Svensk Fastighetsförmedling.

Andra exempel på intressanta fakta i Trendrapporten 2014:

 • 44 procent vill att bredband via fiber ska bli standard i framtidens hem. Endast egen elförsörjning är mer populärt, något som hela 53 procent vill ha.
 • 20 år – så gamla ska barnen vara när de flyttar hemifrån. Det anser 43 procent av svenskarna.
 • På frågan om vilken tradition svenskarna kommer att sluta med i framtiden hamnar ”Att lämna ytterdörren olåst” på förstaplats. Det tror 68 procent av svenskarna.
 • 5 000-7 000 kronor är den vanligaste summan som svenskarna är beredda att betala för sitt boende per månad. Det svarar 35 procent.
 • Hallänningarna är i större utsträckning beredda att betala 7 000 kronor eller mer för sitt boende per månad, det svarar 43 procent av dem.
 • Mer än varannan svensk, 55 procent, vill inte inte att föräldrar och svärföräldrar ska flytta in när de är för gamla för att bo själva.
 • 25 procent av de svarande föredrar amorteringskrav på sina framtida lån, endast sex procent vill behålla det nuvarande bolånetaket.
 • Drygt sex av tio svenskar vill att deras hem i framtiden ska försörjas av solkraft, följt av vindkraft. Kolkraften får däremot kalla handen.
 • 32 procent vill kunna ändra tapeternas färg med en knapptryckning i sina framtida hem, medan endast tre procent vill byta ut golvet mot en gräsmatta.
 • Sex av tio tror att tekniken i hemmet kommer att matcha inredningen i allt större utsträckning i framtiden.
 • 17 procent vill ha en mobil robot som hjälper till med städning och matlagning i hemmet.

Om Trendrapporten 2014
Trendrapporten 2014 baseras på resultatet från en statistiskt säkerställd undersökning som har genomförts av undersökningsföretaget NORM (Norm Research & Consulting AB) på uppdrag av Svensk Fastighetsförmedling. Undersökningen genomfördes online, via en så kallad accesspanel, i mars 2014. Urvalsramen för respondenterna är boende i Sverige mellan 18 och 65 år. Undersökningen är riksrepresentativ och representerar ett genomsnitt av befolkningen för de aktuella målgrupperna. Resultatet är nedbrytbart i bakgrundsvariablerna ålder, kön och län.

Totalt har 2 757 intervjuer fördelat över hela Sverige genomförts. För att säkerställa att basen av respondenter i de respektive länen är riksrepresentativ har vi valt att öka antalet intervjuer i Stockholm, Västra Götaland, Skåne, Östergötland, Västerbotten, Jönköping, Halland, Örebro, Gävle och Dalarna. Anledningen till att dessa län valts ut beror på att de är Sveriges största län. Undantaget är att Uppsala strukits och ersatts med Västerbotten för att ge en bättre spridning över landet.

2017-03-13T11:50:52+00:00